account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Quản lý tập tin bằng máy tính

Sử dụng kết nối cáp USB giữa máy tính Windows® và thiết bị của bạn để chuyển và quản lý các tập tin. Sau khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể kéo và thả nội dung giữa thiết bị và máy tính hoặc giữa bộ nhớ trong của thiết bị và thẻ SD, bằng File Explorer trên máy tính.

Nếu bạn có máy Mac® của Apple®, bạn có thể sử dụng ứng dụng Sony Bridge for Mac để truy cập hệ thống tập tin của thiết bị. Tìm hiểu thêm và tải về Sony Bridge for Mac.

Tip

Nếu bạn đang chuyển các tập tin nhạc, video, hình ảnh hoặc media khác sang thiết bị, hãy sử dụng ứng dụng Media Go™ trên máy tính Windows®. Media Go™ sẽ chuyển đổi các tập tin media để bạn có thể sử dụng chúng trên thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm và tải về ứng dụng Media Go™.

Các chế độ kết nối USB

Có hai chế độ kết nối USB để bạn sử dụng:

Chế độ truyền media (MTP) Sử dụng MTP để quản lý tập tin, cập nhật phần mềm của thiết bị và kết nối qua WLAN. Chế độ USB này được sử dụng với máy tính Microsoft® Windows®. MTP được bật theo mặc định.
Chế độ lưu trữ dung lượng lớn (MSC) Sử dụng MSC để quản lý các tập tin bằng máy tính MAC OS® và Linux không hỗ trợ MTP.

Cách thay đổi chế độ kết nối USB

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB > Chế độ kết nối USB.
 3. Nhấn Chế độ truyền media (MTP) hoặc Chế độ lưu trữ dung lượng lớn (MSC).
 4. Nhấn OK.

Truyền tải tập tin bằng chế độ truyền Media qua Wi-Fi®

Bạn có thể truyền tải các tập tin giữa thiết bị của bạn và các thiết bị tương thích MTP khác, chẳng hạn như máy tính, bằng kết nối Wi-Fi®. Trước khi kết nối, trước tiên bạn cần ghép nối hai thiết bị. Nếu bạn đang chuyển các tập tin âm nhạc, video, hình ảnh hoặc media khác giữa thiết bị và máy vi tính, tốt nhất là hãy sử dụng ứng dụng Media Go™ trên máy vi tính. Media Go™ sẽ chuyển đổi các tập tin media để bạn có thể sử dụng chúng trên thiết bị của bạn.

Tip

Để sử dụng tính năng này, bạn cần một thiết bị hỗ trợ Wi-Fi® có hỗ trợ truyền tải Media, ví dụ như một máy vi tính chạy Microsoft® Windows Vista® hoặc Windows® 7.

Cách chuẩn bị để sử dụng thiết bị với máy tính qua mạng không dây

 1. Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ này thường được bật theo mặc định.
 2. Đảm bảo đang bật chức năng Wi-Fi® .
 3. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 4. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
 5. Nhấn Ghép nối với PC, sau đó nhấn Kế tiếp.
 6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thiết lập.

Cách kết nối không dây với thiết bị đã ghép nối

 1. Đảm bảo rằng chế độ Truyền tải media được bật trên thiết bị của bạn. Chế độ này thường được bật theo mặc định.
 2. Đảm bảo rằng chức năng Wi-Fi® được bật.
 3. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 4. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
 5. Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn kết nối rồi nhấn Kết nối.

Cách ngắt kết nối khỏi thiết bị đã ghép nối

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
 3. Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn ngắt kết nối.
 4. Nhấn Ngắt kết nối.

Cách xóa ghép nối với một thiết bị khác

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối Xperia™ > Kết nối USB.
 3. Chọn thiết bị đã ghép nối mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấn Hủy ghép nối.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy