account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sử dụng nhật ký cuộc gọi

  Trong nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem cuộc gọi nhỡ Icn sony call log header missed call 2 với Icn sony stat sys sim1 indicator hoặc Icn sony stat sys sim2 indicator cho biết cuộc gọi đến thẻ SIM nào, cuộc gọi đã nhận Icn sony call log header incoming call và cuộc gọi đã quay số Icn sony call log header outgoing call.

  Cách mở nhật ký cuộc gọi

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Icn sony app dialer.

  Cách xem các cuộc gọi nhỡ

  1. Khi có cuộc gọi nhỡ, Icn sony call log header missed call xuất hiện trên thanh trạng thái. Kéo thanh trạng thái xuống dưới.
  2. Nhấn Cuộc gọi nhỡ.

  Cách gọi đến một số từ nhật ký cuộc gọi

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Icn sony app dialer. Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.
  3. Để gọi đến một số trực tiếp từ nhật ký cuộc gọi, nhấn Icn sony btn detail call message bên cạnh số đó và chọn một thẻ SIM. Để sửa số trước khi gọi, hãy chạm và giữ số đó rồi nhấn Sửa số trước khi gọi.

  Cách thêm số từ nhật ký cuộc gọi vào danh bạ

  1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Icn sony app dialer.
  3. Nhấn vào số được hiển thị trong nhật ký cuộc gọi, sau đó chọn Tạo liên lạc mới hoặc Thêm vào liên hệ.
  4. Sửa chi tiết liên lạc, rồi nhấn LƯU.

  Cách xem các tùy chọn nhật ký cuộc gọi

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Icn sony app dialer.
  3. Nhấn vào Icn sony key menu.

  Tip

  Bạn cũng có thể truy cập vào cài đặt cuộc gọi chung bằng cách làm theo hướng dẫn ở trên.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy