account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Gửi thông tin của liên lạc

  Cách gửi danh thiếp

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal rồi nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn vào TÔI.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Chia sẻ.
  4. Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Cách gửi một liên hệ

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào Icn sony home apptray normal rồi nhấn vào Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn vào liên hệ có các chi tiết bạn muốn gửi.
  3. Nhấn vào Icn sony key menu rồi nhấn vào Chia sẻ.
  4. Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Cách gửi một vài liên hệ cùng một lúc

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
  2. Chạm và giữ vào liên lạc, sau đó đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu hộp kiểm bên cạnh các liên lạc bạn muốn chia sẻ.
  3. Nhấn vào Icn sony key menu rồi nhấn Chia sẻ.
  4. Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Cách gửi tất cả các liên hệ

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn Icn sony key menu rồi nhấn Nhập/xuất > Chia sẻ tất cả các liên hệ để bắt đầu xuất tất cả các liên hệ của bạn.
  3. Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.
  4. Chọn phương thức truyền khả dụng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy