account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Gửi và nhận email

  Tổng quan về hộp thư đến
  1 Xem trình đơn và danh sách tất cả các thư mục và tài khoản email
  2 Tìm kiếm email
  3 Truy cập các cài đặt và tùy chọn
  4 Danh sách email
  5 Viết email

  Cách tải email mới xuống

  • Khi hộp thư đến đang mở, hãy vuốt xuống trong danh sách thư.

  Note

  Trước khi tải email mới xuống, hãy đảm bảo rằng bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động. Để biết thêm thông tin về việc đảm bảo kết nối dữ liệu thành công, xem Cài đặt Internet và MMS .

  Cách đọc email

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Email.
  3. Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, nhấn Icn sony app calendar l và chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra. Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các tài khoản email cùng lúc, hãy nhấn Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Hộp thư đến kết hợp.
  4. Trong hộp thư đến, hãy di chuyển lên hoặc xuống và nhấn vào email bạn muốn đọc.

  Cách tạo và gửi email

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Email.
  2. Nếu bạn đang sử dụng một vài tài khoản email, hãy nhấnIcn sony app calendar l và chọn tài khoản mà bạn muốn dùng để gửi email.
  3. Nhấn Icn sony conv new message, rồi nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, và chọn một hoặc nhiều người nhận từ danh sách thả xuống.
  4. Nhập tiêu đề email và nội dung thư rồi nhấn vào Icn sony menu send holo light.

  Cách trả lời thư email

  1. Trong hộp thư email đến, tìm và nhấn vào thư mà bạn muốn trả lời, sau đó nhấn Trả lời hoặc Trả lời tất cả.
  2. Nhập tin nhắn trả lời của bạn, sau đó nhấn Icn sony menu send holo light.

  Cách gửi chuyển tiếp email

  1. Trong hộp thư email đến, hãy tìm và nhấn vào thư bạn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn Chuyển tiếp.
  2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận, sau đó chọn một hoặc nhiều người nhận từ danh sách thả xuống.
  3. Nhập nội dung thư, sau đó nhấn Icn sony menu send holo light.

  Cách lưu hoặc xem tập tin đính kèm vào email

  1. Tìm và nhấn vào thư email có chứa tập tin đính kèm mà bạn muốn xem. Email có tập tin đính kèm được chỉ báo bằng Icn sony menu attachment.
  2. Sau khi mở email, hãy tìm tập tin đính kèm trong phần thân email, sau đó nhấn LƯU hoặc XEM bên cạnh tập tin đó.

  Cách lưu địa chỉ email của người gửi vào danh bạ

  1. Tìm và nhấn vào tin nhắn trong hộp thư email đến.
  2. Nhấn vào tên người gửi, rồi nhấn Thêm vào danh bạ, sau đó nhấn OK.
  3. Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên hệ mới.
  4. Sửa thông tin của liên lạc nếu muốn, sau đó nhấn LƯU.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy