account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Thư thoại

  Nếu đăng ký của bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, người gọi có thể để lại thư thoại cho bạn khi bạn không thể trả lời cuộc gọi. Số dịch vụ thư thoại của bạn thường được lưu trên thẻ SIM. Nếu không, bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình và nhập số theo cách thủ công.

  Cách nhập số thư thoại

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi.
  3. Chọn một thẻ SIM.
  4. Nhấn Thư thoại > Cài đặt thư thoại > Số thư thoại.
  5. Nhập số thư thoại của bạn.
  6. Nhấn OK.

  Cách gọi dịch vụ thư thoại

  1. Mở bàn phím quay số.
  2. Chạm và giữ 1, rồi chọn thẻ SIM.

  Tip

  Lần đầu bạn gọi vào số hòm thư thoại của mình, hệ thống thư thoại của nhà khai thác mạng thường nhắc bạn thiết lập hòm thư thoại. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu ghi lời chào và đặt mật khẩu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy