account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®

Đồng bộ hóa với Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nếu công ty của bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync thì bạn có thể truy cập thư email, cuộc hẹn theo lịch và danh bạ công ty ngay trên thiết bị của mình. Sau khi thiết lập, bạn có thể tìm thấy thông tin của mình trong ứng dụng Gửi email LịchDanh bạ.

Note

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) trên thiết bị Xperia™ của mình, cài đặt bảo mật EAS có thể giới hạn loại màn hình khóa xuống chỉ còn mã PIN hay mật khẩu. Điều này xảy ra khi quản trị viên mạng của bạn chỉ định một kiểu màn hình khóa cho tất cả các tài khoản EAS vì lý do bảo mật cho doanh nghiệp. Hãy liên hệ với người quản trị mạng của công ty hoặc tổ chức của bạn để xem thử các chính sách bảo mật mạng nào được thực hiện cho các thiết bị di động. Chức năng vân tay không hoạt động tại Hoa Kỳ.

Cách thiết lập tài khoản EAS để đồng bộ hóa

 1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Nhấn Cài đặt > Tài khoản và đồng bộ hóa > Thêm tài khoản > Exchange ActiveSync.
 3. Nhập địa chỉ email công ty và mật khẩu.
 4. Nhấn TIẾP THEO. Nếu xảy ra lỗi, hãy nhập các chi tiết miền và máy chủ cho tài khoản của bạn theo cách thủ công, sau đó nhấn TIẾP THEO.
 5. Nhấn OK để cho phép máy chủ công ty kiểm soát thiết bị của bạn.
 6. Chọn phương pháp đồng bộ hóa, khoảng thời gian đồng bộ hóa và những dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị của mình.
 7. Nhấn TIẾP THEO, sau đó chọn cách bạn muốn được thông báo khi có email mới.
 8. Nhấn TIẾP THEO, nhập tên cho tài khoản công ty, sau đó nhấn Hoàn tất thiết lập.
 9. Nếu được nhắc, hãy kích hoạt trình quản lý thiết bị để cho phép máy chủ công ty của bạn đặt quy tắc bảo mật nhất định trên thiết bị, như tắt ghi âm lời nói và sử dụng mã hóa bộ nhớ.

Cách thay đổi cài đặt của tài khoản EAS

 1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn vào Gửi email, sau đó nhấn vào Icn sony key menu.
 3. Nhấn vào Cài đặt và chọn tài khoản EAS, sau đó thay đổi cài đặt của tài khoản EAS theo ý muốn.

Cách đặt khoảng thời gian đồng bộ hóa cho một tài khoản EAS

 1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
 2. Nhấn vào Gửi email rồi nhấn Icn sony key menu.
 3. Nhấn Cài đặt và chọn tài khoản EAS.
 4. Nhấn vào Tần suất kiểm tra.
 5. Trong Cài đặt thời gian ngoài giờ cao điểm, nhấn vào Tần suất kiểm tra và chọn tùy chọn khoảng thời gian.

Cách xóa tài khoản EAS

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal > Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa.
 2. Nhấn Exchange ActiveSync, sau đó chọn tài khoản EAS bạn muốn xóa.
 3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xóa tài khoản.
 4. Nhấn lại XÓA TÀI KHOẢN để xác nhận.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy