account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Ứng dụng nhỏ

Ứng dụng nhỏ là các ứng dụng thu nhỏ chạy phía trên các ứng dụng khác trong cùng một màn hình, nhằm cho phép bạn sử dụng tính năng đa tác vụ. Ví dụ: bạn có thể mở một trang web hiển thị chi tiết tỷ giá hối đoái rồi sau đó mở ứng dụng nhỏ Máy tính ở trên cùng của trang web và thực hiện các phép tính. Bạn có thể mở cửa sổ ứng dụng nhỏ từ màn hình ứng dụng đã sử dụng gần đây. Để tải thêm các ứng dụng nhỏ xuống, hãy truy cập Google Play™.

Tổng quan về thanh ứng dụng nhỏ trên Sony Xperia™

Cách mở ứng dụng nhỏ

 1. Để mở màn hình ứng dụng vừa sử dụng, nhấn Icn sony key open recent apps.
 2. Nhấn ỨNG DỤNG NHỎ.
 3. Nhấn vào ứng dụng nhỏ mà bạn muốn mở.

Tip

Bạn có thể mở một vài ứng dụng nhỏ cùng lúc.

Cách đóng một ứng dụng nhỏ

 • Nhấn Icn sony close trên cửa sổ ứng dụng nhỏ.

Cách tải về ứng dụng nhỏ

 1. Để mở màn hình ứng dụng vừa sử dụng, nhấn Icn sony key open recent apps.
 2. Nhấn ỨNG DỤNG NHỎ.
 3. Nhấn Icn sony add.
 4. Nhấn Icn sony app market place.
 5. Tìm kiếm ứng dụng nhỏ mà bạn muốn tải về, sau đó làm theo hướng dẫn để tải ứng dụng đó về và hoàn tất cài đặt.

Cách di chuyển một ứng dụng nhỏ

 • Khi ứng dụng nhỏ được mở ra, chạm và giữ góc trên cùng bên trái của ứng dụng nhỏ, sau đó di chuyển nó đến vị trí mong muốn.

Cách thu nhỏ một ứng dụng nhỏ

 • Khi đang mở một ứng dụng nhỏ, hãy chạm và giữ góc bên trái trên cùng của ứng dụng nhỏ đó, sau đó kéo nó sang cạnh bên phải hoặc cạnh dưới màn hình.

Tip

Có thể thu nhỏ một số ứng dụng nhỏ bằng cách nhấn vào biểu tượng Icn sony minimise.

Cách xóa ứng dụng nhỏ

 1. Nhấn Icn sony key open recent apps.
 2. Tìm và nhấn ỨNG DỤNG NHỎ.
 3. Nhấn Icn sony key menu.
 4. Nhấn Gỡ cài đặt ứ.dụng nhỏ, sau đó chọn ứng dụng nhỏ mà bạn muốn xóa.
 5. Nhấn OK.

Cách thêm một tiện ích dưới dạng ứng dụng nhỏ

 1. Để mở màn hình ứng dụng vừa sử dụng, nhấn Icn sony key open recent apps.
 2. Nhấn ỨNG DỤNG NHỎ, sau đó nhấn Icn sony add.
 3. Nhấn Icn sony screen options widgets.
 4. Chọn một tiện ích.
 5. Nhập tên cho tiện ích nếu muốn, sau đó nhấn OK.

Cách đổi tên tiện ích

 1. Để mở màn hình ứng dụng vừa sử dụng, nhấn Icn sony key open recent apps.
 2. Nhấn ỨNG DỤNG NHỎ.
 3. Nhấn Icn sony key menu.
 4. Nhấn Đổi tên tiện ích, sau đó chọn tiện ích mà bạn muốn đổi tên.
 5. Nhập tên, sau đó nhấn OK.
 6. Nhấn Icn sony text input light enter.

Tip

Không phải tiện ích nào cũng đổi tên được.

Cách xóa tiện ích

 1. Để mở màn hình ứng dụng vừa sử dụng, nhấn Icn sony key open recent apps.
 2. Nhấn ỨNG DỤNG NHỎ.
 3. Nhấn Icn sony key menu.
 4. Nhấn Xóa tiện ích.
 5. Chọn biểu tượng của tiện ích mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn OK.
 6. Nhấn Icn sony text input light enter.

Tip

Không phải tiện ích nào cũng xóa được.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy