account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chia sẻ và quản lý ảnh và video

  Bạn có thể chia sẻ ảnh và video đã lưu trên thiết bị. Bạn cũng có thể quản lý chúng theo nhiều cách. Chẳng hạn, bạn có thể xử lý hàng loạt ảnh, xóa ảnh và liên kết chúng với liên lạc. Nếu bạn có rất nhiều ảnh được lưu trên thiết bị, tốt hơn là bạn nên thường xuyên chuyển chúng sang máy tính hoặc thiết bị lưu trữ bên ngoài để tránh tình trạng mất dữ liệu bất ngờ. Việc đó cũng giải phóng thêm dung lượng trên thiết bị. Xem Quản lý tập tin bằng máy tính.

  Note

  Bạn không thể sao chép, gửi hoặc truyền các mục được bảo vệ bản quyền. Ngoài ra, một số mục có thể không gửi được nếu kích cỡ tập tin quá lớn.

  Cách chia sẻ ảnh hoặc video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào Icn sony home tap app share.
  3. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để chia sẻ ảnh, sau đó làm theo các bước để gửi ảnh.

  Cách dùng ảnh làm ảnh liên hệ

  1. Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn vào Icn sony key menu > Dùng làm > Ảnh của liên hệ.
  2. Chọn một liên lạc, sau đó sửa ảnh như mong muốn.
  3. Nhấn LƯU.

  Cách sử dụng ảnh làm hình nền

  1. Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, sau đó nhấn vào Icn sony key menu > Dùng làm > Hình nền.
  2. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Cách xoay ảnh

  1. Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào Icn sony key menu.
  2. Nhấn vào Xoay, sau đó chọn một tùy chọn. Ảnh sẽ được lưu theo chiều mới.

  Cách xoá ảnh hoặc video

  1. Khi bạn đang xem ảnh, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony menu delete.
  2. Nhấn XÓA.

  Cách xử lý một loạt ảnh hoặc video trong Album

  1. Khi xem các hình thu nhỏ của ảnh và video trong Album, chạm và giữ một mục cho đến khi mục đó được tô sáng.
  2. Nhấn vào các mục khác bạn muốn xử lý để chọn chúng. Nếu bạn muốn chọn tất cả các mục, hãy nhấn vào Icn sony key menu, rồi nhấn vào Chọn hết.
  3. Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để xử lý các mục đã chọn.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy