account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Cài lại ứng dụng

  Bạn có thể cài lại ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ứng dụng nếu ứng dụng dừng phản hồi hoặc gây sự cố cho thiết bị của bạn.

  Cách đặt lại tùy chọn ứng dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Nhấn vào Icn sony key menu, sau đó nhấn vào Đặt lại tùy chọn ứng dụng.

  Note

  Việc đặt lại tùy chọn ứng dụng không xóa bất kỳ dữ liệu ứng dụng nào khỏi thiết bị của bạn.

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn Lưu trữ > XÓA DỮ LIỆU.

  Note

  Khi bạn xóa dữ liệu ứng dụng, các dữ liệu cho những ứng dụng được chọn sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn vĩnh viễn. Tùy chọn để xóa dữ liệu ứng dụng không có sẵn cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

  Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn Lưu trữ > XÓA CACHE.

  Note

  Tùy chọn để xóa bộ nhớ cache ứng dụng không có sẵn cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

  Cách xóa cài đặt mặc định của ứng dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn Mở theo mặc định > XÓA CÁC MẶC ĐỊNH.

  Note

  Tùy chọn để xóa cài đặt mặc định của ứng dụng không có sẵn cho tất cả các ứng dụng hoặc dịch vụ.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy