account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Thêm và sửa liên lạc

Cách thêm liên lạc

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào Icn sony btn add contact.
 3. Nếu bạn đã đồng bộ hóa danh bạ với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên thì bạn phải chọn tài khoản bạn muốn thêm liên lạc vào. Hoặc nhấn vào Liên lạc điện thoại nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu liên lạc này vào thiết bị của mình.
 4. Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.
 5. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào LƯU.

Note

Sau khi bạn lưu liên lạc vào một tài khoản, tài khoản đó sẽ được hiển thị là tài khoản mặc định để bạn lưu trong lần thêm liên lạc tiếp theo. Nếu muốn thay đổi tài khoản lưu liên lạc, bạn cần tạo lại liên lạc và lưu liên lạc đó vào đúng tài khoản.

Tip

Nếu thêm dấu cộng và mã quốc gia ở trước số điện thoại của liên lạc thì bạn không cần sửa lại số này khi gọi điện từ nước ngoài.

Cách sửa liên lạc

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Icn sony edit contact.
 3. Sửa thông tin mong muốn.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào LƯU.

Note

Một số dịch vụ đồng bộ hóa không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách thêm hình ảnh cho liên lạc

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Icn sony edit contact.
 3. Nhấn vào Icn sony camera cap mode normal rồi chọn phương thức thêm hình ảnh cho liên lạc và sửa theo ý muốn.
 4. Sau khi bạn thêm hình ảnh, hãy nhấn vào LƯU.

Tip

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho liên lạc ngay từ ứng dụng Album. Nếu bạn muốn thêm ảnh đã lưu vào một tài khoản trực tuyến, trước tiên, bạn phải tải về ảnh đó.

Cách cá nhân hóa nhạc chuông cho một liên lạc

 1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn Icn sony edit contact.
 3. Nhấn Icn sony key menu > Đặt nhạc chuông.
 4. Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn Icn sonynew window holo dark để chọn một tập tin nhạc đã lưu trên thiết bị của bạn, sau đó nhấn XONG.
 5. Nhấn LƯU.

Cách gửi tất cả cuộc gọi vào thư thoại cho một liên lạc

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Icn sony edit contact.
 3. Nhấn Icn sony key menu, rồi đánh dấu chọn hộp kiểm Các cuộc gọi tới thư thoại.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn vào LƯU.

Cách chặn một số điện thoại

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn Icn sony key menu rồi nhấn vào Chặn số.
 3. Nhấn Thêm số điện thoại, sau đó nhập số điện thoại bạn muốn chặn cuộc gọi và tin nhắn.
 4. Nhấn CHẶN.

Cách xóa liên lạc

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Chạm và giữ liên lạc bạn muốn xóa.
 3. Để xóa một số hoặc tất cả liên lạc, hãy đánh dấu hộp kiểm bên cạnh các liên lạc mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Icn sony key menu rồi nhấn Xóa liên lạc.
 5. Nhấn vào XÓA để xác nhận.

Cách chỉnh sửa thông tin liên hệ về bản thân

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal rồi nhấn Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào TÔI rồi nhấn Icn sony edit contact.
 3. Nhập thông tin mới hoặc thực hiện thay đổi theo ý muốn.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn LƯU.

Cách tạo liên lạc mới từ tin nhắn văn bản

 1. Từ Màn hình chính, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
 2. Nhấn vào biểu tượng bên cạnh số điện thoại rồi nhấn vào LƯU.
 3. Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên hệ mới.
 4. Sửa thông tin liên lạc và nhấn vào LƯU.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy