account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Hạn chế cuộc gọi

  Bạn có thể chặn tất cả hoặc một số loại cuộc gọi đi và gọi đến nhất định. Nếu bạn đã nhận được mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ của mình, bạn cũng có thể sử dụng danh sách Số quay số định sẵn (FDN) để hạn chế các cuộc gọi đi. Nếu đăng ký của bạn bao gồm dịch vụ thư thoại, bạn có thể chuyển trực tiếp tất cả cuộc gọi đến từ một liên hệ cụ thể vào thư thoại. Nếu bạn muốn chặn một số nhất định, bạn có thể truy cập Google Play™ và tải xuống các ứng dụng có hỗ trợ chức năng này.

  Note

  FDN không được tất cả các nhà khai thác mạng hỗ trợ. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để xác minh xem thẻ SIM hoặc dịch vụ mạng của bạn có hỗ trợ tính năng này không.

  Cách chặn các cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Cuộc gọi.
  3. Nhấn Chặn cuộc gọi, sau đó chọn một tùy chọn.
  4. Nhập mật khẩu và nhấn Bật.

  Note

  Trong lần đầu tiên thiết lập chặn cuộc gọi, bạn cần nhập mật khẩu để kích hoạt chức năng chặn cuộc gọi. Bạn phải sử dụng cùng mật khẩu này nếu muốn sửa cài đặt chặn cuộc gọi sau này.

  Cách bật hoặc tắt quay số định sẵn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn.
  3. Nhấn Kích hoạt quay số định sẵn hoặc Tắt quay số định sẵn.
  4. Nhập mã PIN2 của bạn và nhấn OK.

  Cách xem danh sách những người nhận cuộc gọi đã trả lời

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Số quay định sẵn > Số quay định sẵn.

  Cách thay đổi PIN2 của thẻ SIM

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi.
  3. Nhấn Số quay định sẵn > Thay đổi mã PIN2.
  4. Nhập PIN2 của SIM cũ và nhấn OK.
  5. Nhập PIN2 của SIM mới và nhấn OK.
  6. Xác nhận PIN2 mới và nhấn OK.

  Cách chuyển trực tiếp các cuộc gọi đến từ một liên hệ cụ thể vào thư thoại

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Icn sony app phonebook.
  3. Chọn liên hệ bạn muốn chuyển tự động tất cả cuộc gọi đến vào thư thoại.
  4. Nhấn vào Icn sony infiniteview optionmenu edit contact > Icn sony key menu.
  5. Đánh dấu hộp kiểm bên cạnh Các cuộc gọi tới thư thoại.
  6. Nhấn vào LƯU.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy