account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Danh sách nhạc

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Trên màn hình chủ Nhạc, bạn có thể tạo các danh sách nhạc của riêng mình từ âm nhạc được lưu trên thiết bị của bạn.

  Cách tạo danh sách nhạc của riêng bạn

  1. Từ màn hình chính Nhạc, chạm và giữ tên của album hoặc bài hát mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc.
  2. Trong trình đơn mở ra, nhấn Thêm vào danh sách phát > Tạo danh sách nhạc mới.
  3. Nhập tên cho danh sách nhạc và nhấn OK.

  Tip

  Bạn cũng có thể nhấn vào ảnh bìa album rồi nhấn Thêm vào danh sách phát để tạo danh sách nhạc mới.

  Cách phát danh sách nhạc của riêng bạn

  1. Mở menu màn hình chủ Nhạc, sau đó nhấn Danh sách nhạc.
  2. Trong Danh sách nhạc, chọn danh sách nhạc mà bạn muốn mở.
  3. Nếu bạn muốn phát tất cả các bài hát, hãy nhấn Phát ng.nhiên tất cả.

  Cách thêm bài hát vào danh sách nhạc

  1. Từ màn hình chủ Nhạc, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc.
  2. Chạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn Thêm vào danh sách phát.
  3. Nhấn vào tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm album hoặc bài hát đó vào. Album hoặc bài hát đã được thêm vào danh sách nhạc.

  Cách xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc

  1. Trong danh sách nhạc, chạm và giữ phần tựa đề của bài hát bạn muốn xóa.
  2. Nhấn Xóa khỏi danh sách phát.

  Note

  Bạn không thể xóa bài hát được lưu trong thẻ nhớ hoặc trong bộ nhớ trong của thiết bị.

  Cách xóa danh sách nhạc

  1. Mở menu màn hình chủ Nhạc, sau đó nhấn Danh sách nhạc.
  2. Chạm và giữ danh sách nhạc mà bạn muốn xóa.
  3. Nhấn Xóa.
  4. Nhấn Xóa lần nữa để xác nhận.

  Note

  Bạn không thể xóa các danh sách nhạc thông minh.


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!