account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sắp xếp thư email

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Cách sắp xếp email

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Email.
  3. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản email, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải và chọn tài khoản chứa email bạn muốn sắp xếp. Nếu bạn muốn sắp xếp email trong tất cả các tài khoản email cùng một lúc, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải, sau đó nhấn Hộp thư đến kết hợp.
  4. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Sắp xếp.
  5. Chọn một tùy chọn sắp xếp.

  Cách tìm kiếm email

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Email.
  2. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản email, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải và chọn tài khoản bạn muốn tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm trong tất cả các tài khoản email cùng một lúc, hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải, sau đó nhấn Hộp thư đến kết hợp.
  3. Nhấn Icn sony menu search.
  4. Nhập văn bản tìm kiếm của bạn, sau đó nhấn Icn sony menu search trên bàn phím.
  5. Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong một danh sách được sắp xếp theo ngày. Nhấn vào email bạn muốn mở.

  Cách xem tất cả các thư mục cho một tài khoản email

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Email.
  2. Kéo cạnh trái của màn hình sang phải, rồi chọn tài khoản bạn muốn kiểm tra.
  3. Trong tài khoản bạn muốn kiểm tra, chọn Hiển thị tất cả thư mục.

  Cách xóa thư email

  • Trong hộp thư email đến của bạn, hãy vuốt thư bạn muốn xóa sang phải.

  Cách di chuyển email sang một thư mục khác

  1. Trong hộp thư email đến của bạn, hãy vuốt thư bạn muốn di chuyển sang phải.
  2. Nhấn Di chuyển, sau đó chọn một thư mục.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!