account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sắp xếp tin nhắn

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Cách xóa một tin nhắn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng Icn sony home apptray normal , sau đó tìm và nhấn vào biểu tượng Nhắn tin Icn sony app messaging .
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn bạn muốn xóa.
  3. Chạm và giữ tin nhắn bạn muốn xóa, nhấn Icn sony menu delete, sau đó nhấn Xóa.

  Cách xóa cuộc trò chuyện

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Xóa cuộc trò chuyện.
  3. Đánh dấu các hộp kiểm cho các cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn Icn sony menu delete > Xóa.

  Cách đánh dấu sao cho tin nhắn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.
  3. Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn đánh dấu sao, sau đó nhấn Thêm sao.
  4. Để bỏ dấu sao của tin nhắn, hãy chạm và giữ trên tin nhắn được đánh dấu sao, sau đó nhấn Xóa sao.

  Cách xem tin nhắn được đánh dấu sao

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Thư được đánh dấu sao.
  3. Tất cả các tin nhắn được đánh dấu sao sẽ hiển thị trong một danh sách.

  Cách tìm kiếm tin nhắn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app messaging.
  2. Nhấn Icn sony menu search right.
  3. Nhập các từ khóa tìm kiếm của bạn. Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong danh sách.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!