account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Nhiều tài khoản người dùng

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Thiết bị của bạn hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, nên những người dùng khác nhau có thể đăng nhập riêng vào thiết bị và sử dụng máy. Việc có nhiều tài khoản người dùng sẽ rất hữu ích trong các tình huống bạn chia sẻ cùng một thiết bị với những người khác, hoặc bạn cho người khác mượn dùng thiết bị một lát. Người dùng thiết lập cho thiết bị lần đầu tiên sẽ trở thành chủ sở hữu của thiết bị. Chỉ chủ sở hữu mới có thể quản lý tài khoản của những người dùng khác. Ngoài tài khoản chủ sở hữu, còn có hai loại tài khoản khác:

  • Người dùng thông thường: Loại tài khoản này phù hợp với người thường xuyên sử dụng thiết bị của bạn.
  • Người dùng khách: Bật tùy chọn tài khoản khách cho người chỉ muốn dùng tạm thiết bị của bạn.

  Note

  Một số tính năng chỉ khả dụng cho chủ sở hữu. Chẳng hạn, chỉ chủ sở hữu mới có thể truy cập vào thẻ SD.

  Giới thiệu về tài khoản Người dùng thông thường

  Với việc thêm tài khoản Người dùng thông thường, bạn có thể cho phép những người dùng khác nhau có những màn hình chủ, hình nền và cài đặt chung khác nhau. Họ cũng có thể có quyền truy cập riêng vào các ứng dụng và bộ nhớ lưu trữ cho các tệp như nhạc và ảnh. Bạn có thể thêm tối đa ba tài khoản người dùng thông thường trên thiết bị của mình.

  Cách thêm tài khoản người dùng thông thường

  1. Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, nghĩa là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Người dùng > Thêm người dùng.
  4. Nhấn vào OK. Tài khoản mới được tạo.
  5. Nhấn vào THIẾT LẬP. Màn hình sẽ bị khóa và biểu tượng người dùng mới được thêm sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải.
  6. Mở khóa màn hình bằng cách vuốt lên trên.
  7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập tài khoản cho người dùng.

  Tip

  Trong trường hợp người dùng sử dụng tài khoản mới muốn thiết lập tài khoản nhưng tài khoản không khả dụng vào thời điểm đó, bạn có thể nhấn vào SAU NÀY ở bước 5. Khi người dùng đã sẵn sàng, họ có thể chọn Người dùng dưới Cài đặt và xem tài khoản mới xuất hiện dưới dạng Người dùng mới. Chỉ cần nhấn vào tài khoản và làm theo hướng dẫn để hoàn thành việc thiết lập.

  Tip

  Bạn cũng có thể thêm tài khoản người dùng thông thường từ thanh trạng thái trên bất kỳ màn hình nào. Chỉ cần kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, nhấn vào biểu tượng người dùng, sau đó nhấn Thêm người dùng.

  Cách cho phép người dùng thông thường gọi điện

  1. Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Người dùng.
  4. Nhấn Icn sony users settings bên cạnh tên người dùng có liên quan, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh Bật cuộc gọi điện thoại sang phải.

  Cách xóa tài khoản người dùng thông thường khỏi thiết bị

  1. Đảm bảo rằng bạn đăng nhập với vai trò là chủ sở hữu.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Người dùng.
  4. Nhấn Icn sony users settings bên cạnh tên người dùng bạn muốn xóa, sau đó nhấn Xóa người dùng > Xóa.

  Giới thiệu về tài khoản Người dùng khách

  Nếu có ai đó chỉ muốn dùng tạm thiết bị của bạn, thì bạn có thể kích hoạt tài khoản khách cho người dùng đó. Ở chế độ khách, thiết bị của bạn sẽ khởi động như một hệ thống mới cài đặt, chỉ có các ứng dụng được cài đặt sẵn. Sau khi khách của bạn dùng xong thiết bị, bạn có thể xóa sạch phiên đó, để vị khách tiếp theo có thể bắt đầu dùng thiết bị như mới. Tài khoản người dùng khách được cài đặt sẵn và bạn không thể xóa tài khoản này.

  Cách kích hoạt tài khoản người dùng khách

  1. Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, nghĩa là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Người dùng > Khách.

  Tip

  Bạn cũng có thể kích hoạt tài khoản người dùng khách từ thanh trạng thái trên bất kỳ màn hình nào. Chỉ cần kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, nhấn vào biểu tượng người dùng, sau đó nhấn vào Thêm khách.

  Cách cho phép người dùng khách gọi điện

  1. Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Người dùng.
  4. Nhấn Icn sony users settings bên cạnh Khách, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh Bật cuộc gọi điện thoại sang phải.

  Cách xóa dữ liệu của phiên khách

  1. Hãy bảo đảm rằng bạn đăng nhập vào tài khoản khách.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Người dùng.
  4. Tìm và nhấn vào Xóa phiên khách.
  5. Nhấn vào Xóa.

  Tip

  Bạn cũng có thể xóa phiên làm việc của khách khỏi thanh trạng thái trên mọi màn hình chừng nào bạn còn đăng nhập vào tài khoản khách. Chỉ cần kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, nhấn vào biểu tượng người dùng, sau đó nhấn Xóa phiên khách.

  Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản người dùng

  Cách chuyển đổi giữa nhiều tài khoản người dùng

  1. Để xem danh sách người dùng, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới bằng hai ngón tay, sau đó nhấn vào biểu tượng người dùng ở phía trên cùng bên phải của màn hình.
  2. Nhấn vào biểu tượng của tài khoản người dùng bạn muốn chuyển sang. Màn hình khóa cho tài khoản người dùng xuất hiện.

  Tip

  Khi bạn chuyển sang tài khoản khách, nhấn vào Bắt đầu lại nếu bạn muốn xóa phiên trước hoặc nhấn vào Có, hãy tiếp tục để tiếp tục phiên trước.

  Tip

  Mỗi người dùng đều có thể đặt màn hình khóa của riêng mình. Hãy xem Khóa màn hình.

  Các cài đặt cho nhiều tài khoản người dùng

  Có ba loại cài đặt khác nhau trên các thiết bị có nhiều người dùng:
  • Các cài đặt ảnh hưởng đến tất cả người dùng và có thể được bất kỳ người dùng nào thay đổi. Ví dụ: bao gồm ngôn ngữ, ‎Wi-Fi‎, Chế độ máy bay, NFC và Bluetooth®.
  • Các cài đặt chỉ ảnh hưởng đến một tài khoản người dùng. Ví dụ: bao gồm tự động đồng bộ hóa dữ liệu, khóa màn hình, các tài khoản khác nhau được thêm và hình nền.
  • Các cài đặt chỉ được hiển thị cho chủ sở hữu và ảnh hưởng đến tất cả người dùng, ví dụ: cài đặt VPN.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!