account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Ẩn ảnh chụp và video

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Bạn có thể ẩn bất kỳ ảnh chụp và video nào khỏi màn hình chính của Album. Sau khi đã ẩn ảnh chụp và video khỏi màn hình chính của Album, bạn chỉ có thể xem các ảnh và video đó trong thư mục Đã ẩn.

  Cách ẩn ảnh chụp hoặc video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh chụp hoặc video mà bạn muốn ẩn.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu.
  3. Nhấn Ẩn > OK.

  Cách xem ảnh chụp và video đã ẩn

  1. Trong Album, kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn Đã ẩn.
  2. Nhấn vào ảnh chụp hoặc video để xem.
  3. Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.

  Cách bỏ ẩn ảnh chụp hoặc video

  1. Trong Album, kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn Đã ẩn.
  2. Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn bỏ ẩn.
  3. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu.
  4. Nhấn Không ẩn.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!