account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình biên tập video

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Bạn có thể chỉnh sửa các video bạn đã quay bằng camera của mình. Ví dụ, bạn có thể cắt bớt video đến độ dài mong muốn hoặc điều chỉnh tốc độ video. Sau khi bạn lưu video đã sửa, phiên bản gốc không thay đổi của video đó vẫn còn trên thiết bị của bạn.

  Cách cắt video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, rồi nhấn vào Icn sony movie edit > Cắt.
  3. Để di chuyển khung cắt tới phần khác của dòng thời gian, hãy chạm và giữ cạnh của khung cắt, rồi kéo tới vị trí mong muốn, sau đó nhấn vào Áp dụng.
  4. Để lưu bản sao của video đã cắt, hãy nhấn vào Lưu.

  Cách điều chỉnh tốc độ video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, rồi nhấn vào Icn sony movie edit > Tốc độ.
  3. Chọn một tùy chọn, rồi chạm và giữ vào cạnh dòng thời gian và kéo tới vị trí mong muốn, và nhấn vào Áp dụng.
  4. Để lưu bản sao của video đã sửa, hãy nhấn vào Lưu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!