account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Cài đặt chế độ Không làm phiền

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Bạn có thể cài thiết bị ở chế độ Không làm phiền và quyết định thủ công thiết bị của mình sẽ ở chế độ Không làm phiền này trong bao lâu. Bạn cũng có thể cài đặt sẵn khi nào thiết bị của mình sẽ tự động vào chế độ Không làm phiền.

  Không có giới hạn thời gian
  Giữ cho thiết bị luôn im lặng trừ khi bạn bật âm thanh lên lại thủ công.
  Trong một giờ
  Giữ thiết bị im lặng trong một giờ. Bạn có thể nhấn vào các biểu tượng dấu trừ và dấu cộng để điều chỉnh thời lượng.

  Cách kích hoạt chế độ Không làm phiền

  • Nhấn phím âm lượng cho tới khi Icn sony sys ringer silent xuất hiện.

  Cách chuyển nhanh giữa chế độ Không làm phiền/Rung/Âm thanh

  1. Bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng cho tới khi Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate hoặc Icn sony sound on xuất hiện.
  2. Nhấn Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate hoặc Icn sony sound on để chuyển nhanh giữa chế độ Rung/Âm thanh. Để kích hoạt chế độ Không làm phiền, bấm phím giảm âm lượng khi ở chế độ rung.

  Cách lên lịch cho các khoảng thời gian ở chế độ Không làm phiền

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Không làm phiền > Quy tắc tự động.
  3. Chọn thời gian hoặc sự kiện để lên lịch cho chế độ Không làm phiền hoặc thêm quy tắc mới.
  4. Tìm và nhấn Ngày và đánh dấu các hộp kiểm cho những ngày có liên quan, sau đó nhấn Xong.
  5. Để điều chỉnh thời gian bắt đầu, nhấn Thời gian bắt đầu và chọn một giá trị, sau đó nhấn OK.
  6. Để điều chỉnh thời gian kết thúc, nhấn Thời gian kết thúc và chọn một giá trị, sau đó nhấn OK. Thiết bị của bạn sẽ ở chế độ Không làm phiền trong khoảng thời gian được chọn.

  Cài đặt ngoại lệ cho chế độ Không làm phiền

  Bạn có thể chọn loại thông báo được phép kêu ở chế độ Không làm phiền và bạn có thể lọc các trường hợp ngoại lệ dựa trên đối tượng gửi thông báo. Các loại trường hợp ngoại lệ phổ biến nhất bao gồm:
  • Sự kiện và lời nhắc
  • Cuộc gọi
  • Tin nhắn
  • Báo thức

  Cách cho phép các trường hợp ngoại lệ ở chế độ Không làm phiền

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Không làm phiền > Chỉ được phép trong Ưu tiên.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh tùy chọn mong muốn.

  Cách đặt thông báo thành trường hợp ngoại lệ trong chế độ Không làm phiền

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Không làm phiền > Chỉ được phép trong Ưu tiên.
  3. Chọn một tùy chọn.

  Cách liên kết trường hợp ngoại lệ với các loại liên lạc cụ thể

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh và thông báo > Không làm phiền > Chỉ được phép trong Ưu tiên.
  3. Nhấn Cuộc gọi hoặc Tin nhắn.
  4. Chọn một tùy chọn.

  Cách cho phép báo thức kêu ở chế độ Không làm phiền

  1. Bấm phím âm lượng cho tới khi Icn sony sys ringer silent xuất hiện.
  2. Nhấn Icn sony smallapps down, sau đó điều chỉnh thanh trượt bên cạnh Icn sony stat notify alarm.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!