account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sao lưu và khôi phục nội dung

  Thông thường, bạn không nên chỉ lưu ảnh, video và các nội dung cá nhân khác trên bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị hỏng, bị mất hoặc lấy cắp, có thể không khôi phục được dữ liệu lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phần mềm Xperia™ Companion để tạo các bản sao lưu, giúp lưu dữ liệu của bạn an toàn vào một thiết bị bên ngoài. Phương pháp này đặc biệt được khuyên dùng nếu bạn cập nhật phần mềm thiết bị lên phiên bản Android mới hơn.

  Bạn nên dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi trên Xperia™ để sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào tài khoản trực tuyến, thẻ SD hoặc vào thiết bị bộ nhớ USB gắn ngoài mà bạn đã kết nối với thiết bị bằng bộ chuyển đổi USB Host:

  Với ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một máy chủ của Google.

  Đang sao lưu dữ liệu vào máy tính

  Sử dụng phần mềm Xperia™ Companion để sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn vào PC hoặc máy tính Apple® Mac®. Bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau:
  • Danh bạ và nhật ký cuộc gọi
  • Tin nhắn văn bản
  • Lịch
  • Cài đặt
  • Các tập tin media như nhạc và video
  • Ảnh chụp và hình ảnh

  Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính

  1. Mở khóa màn hình của thiết bị và kết nối với máy tính bằng cáp USB.
  2. Mở phần mềm Xperia™ Companion trên máy tính nếu phần mềm này không tự động khởi chạy. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn. Đảm bảo chọn chế độ Truyền tệp (MTP) trên thiết bị của bạn.
  3. Nhấp vào Sao lưu trên màn hình chính của Xperia™ Companion.
  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị.

  Note

  Nếu chưa cài đặt Xperia™ Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy tính.

  Cách phục hồi dữ liệu bằng máy tính

  1. Mở khóa màn hình của thiết bị và kết nối với máy tính bằng cáp USB.
  2. Mở phần mềm Xperia™ Companion trên máy tính nếu phần mềm này không tự động khởi chạy. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn. Đảm bảo chọn chế độ Truyền tệp (MTP) trên thiết bị của bạn.
  3. Nhấp vào Khôi phục trên màn hình chính của Xperia™ Companion.
  4. Chọn tập tin sao lưu từ bản ghi sao lưu, sau đó nhấp vào Tiếp theo rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để phục hồi dữ liệu cho thiết bị.

  Note

  Nếu chưa cài đặt Xperia™ Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy tính.

  Sao lưu dữ liệu với ứng dụng Sao lưu & phục hồi Xperia™

  Dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi Xperia™, bạn có thể tạo bản sao lưu dữ liệu cục bộ hoặc trực tuyến. Chẳng hạn, bạn có thể sao lưu thủ công dữ liệu hoặc bật chức năng sao lưu tự động để lưu dữ liệu định kỳ.

  Bạn nên dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi Xperia™ để sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau vào tài khoản trực tuyến, thẻ SD hoặc vào thiết bị lưu trữ USB bên ngoài mà bạn đã kết nối với thiết bị của mình bằng bộ tiếp hợp USB Host:

  • Dấu trang
  • Danh bạ và nhật ký cuộc gọi
  • Cuộc trò chuyện
  • Dữ liệu lịch
  • Các tài khoản email
  • Mạng ‎Wi-Fi‎
  • Cài đặt thiết bị
  • Ứng dụng
  • Cách bố trí Màn hình chủ Xperia™

  Cách sao lưu nội dung vào tài khoản trực tuyến của dịch vụ Khôi phục và Sao lưu Xperia

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.
  3. Để bật chức năng sao lưu tự động, nhấn Sao lưu tự động rồi nhấn vào nút gạt bật-tắt.
  4. Để bật chức năng sao lưu thủ công, nhấn Thêm > Sao lưu thủ công.
  5. Nếu đã bật chức năng sao lưu tự động, trong phần Chọn bộ nhớ, nhấn Tài khoản trực tuyến.
  6. Nếu được nhắc, hãy đọc các điều khoản có liên quan và nếu bạn đồng ý với các điều khoản đó, nhấn Tôi đồng ý rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập vào tài khoản Google™ của bạn.
  7. Nếu chức năng sao lưu thủ công được bật, trong phần Nơi lưu trữ tệp, nhấn Chọn bộ nhớ > Tài khoản trực tuyến.
  8. Chọn dữ liệu cần sao lưu.
  9. Nếu chức năng sao lưu thủ công được bật, nhấn Sao lưu.

  Cách thiết lập chức năng sao lưu tự động

  1. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào thiết bị lưu trữ USB, hãy bảo đảm rằng thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ tiếp hợp USB Host. Nếu bạn đang sao lưu vào thẻ SD, hãy bảo đảm rằng thẻ SD được lắp đúng cách vào thiết bị. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào một tài khoản trực tuyến, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google ™ của mình.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.
  4. Trong Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn vào Sao lưu tự động.
  5. Để bật chức năng sao lưu tự động, nhấn vào công tắc bật-tắt.
  6. Chọn tần suất sao lưu, nơi để lưu các tập tin bản sao dự phòng, thời gian để sao lưu và loại dữ liệu để sao lưu.
  7. Để lưu cài đặt của bạn, hãy nhấn vào Icn sony key and back.

  Cách sao lưu thủ công nội dung

  1. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào thiết bị lưu trữ USB, hãy bảo đảm rằng thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ tiếp hợp USB Host. Nếu bạn đang sao lưu vào thẻ SD, hãy bảo đảm rằng thẻ SD được lắp đúng cách trong thiết bị. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào một tài khoản trực tuyến, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google ™ của mình.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.
  4. Trong Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn vào Thêm.
  5. Nhấn vào Sao lưu thủ công, sau đó chọn điểm đến cho bản sao lưu và loại dữ liệu mà bạn muốn sao lưu.
  6. Nhấn vào Sao lưu.
  7. Sau khi dữ liệu được sao lưu, hãy nhấn vào Hoàn tất.

  Cách sửa tập tin bản sao lưu

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.
  3. Trong phần Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn vào Thêm.
  4. Nhấn vào Chỉnh sửa tập tin sao lưu rồi chọn nguồn sao lưu và loại dữ liệu bạn muốn xóa.
  5. Nhấn vào Xóa dữ liệu.
  6. Nhấn vào OK để xác nhận.
  7. Sau khi dữ liệu được chọn, hãy nhấn vào Hoàn tất.

  Cách phục hồi nội dung đã sao lưu

  1. Nếu bạn đang phục hồi nội dung từ thiết bị lưu trữ USB, hãy đảm bảo rằng thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ tiếp hợp USB Host. Nếu bạn đang phục hồi nội dung từ thẻ SD, hãy bảo đảm thẻ SD được lắp đúng cách trong thiết bị. Nếu bạn đang khôi phục nội dung từ tài khoản trực tuyến, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google™.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.
  4. Trong Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn Khôi phục dữ liệu, sau đó chọn một nguồn phục hồi và loại dữ liệu bạn muốn phục hồi.
  5. Nhấn vào Khôi phục dữ liệu.
  6. Sau khi nội dung được phục hồi, hãy nhấn Hoàn tất.

  Note

  Nhớ rằng mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với dữ liệu và cài đặt sau khi tạo bản sao lưu, bao gồm mọi ứng dụng bạn tải về, sẽ bị xóa trong quá trình phục hồi.

  Sao lưu dữ liệu với ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google

  Dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một máy chủ của Google. Bạn cũng có thể bật chức năng phục hồi tự động để phục hồi dữ liệu và cài đặt của ứng dụng khi bạn cài đặt lại ứng dụng.

  Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau đây:

  • Ứng dụng
  • Dấu trang
  • Mạng ‎Wi-Fi‎
  • Các cài đặt khác

  Cách sao lưu dữ liệu vào tài khoản Google™

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.
  3. Trong phần Sao lưu & khôi phục Google™, nhấn vào Sao lưu dữ liệu của tôi rồi nhấn vào thanh trượt.

  Cách bật hoặc tắt khôi phục tự động khi bạn cài đặt lại một ứng dụng

  1. Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại.
  3. Trong Sao lưu & khôi phục Google™, nhấn vào thanh trượt Tự động phục hồi.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy