account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Báo thức và đồng hồ

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ âm thanh nào được lưu trong thiết bị làm tín hiệu báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn đang tắt.

  Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định dạng bạn chọn cho cài đặt thời gian chung, như 12 giờ hoặc 24 giờ.

  Tổng quan về báo thức trên Điện thoại thông minh Sony

  1Truy cập màn hình chủ của báo thức
  2Xem đồng hồ thế giới và điều chỉnh cài đặt
  3Truy cập chức năng đồng hồ bấm giờ
  4Truy cập chức năng hẹn giờ
  5Xem tùy chọn
  6Mở cài đặt ngày và giờ cho đồng hồ
  7Bật hoặc tắt báo thức
  8Thêm báo thức mới

  Cách đặt một báo thức mới

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Đồng hồ.
  3. Nhấn Icn sony calendar alarm add.
  4. Nhấn Thời gian và chọn giá trị mong muốn.
  5. Nhấn OK.
  6. Sửa các cài đặt báo thức khác, nếu muốn.
  7. Nhấn Lưu.

  Cách báo lại khi báo thức kêu

  • Nhấn Báo lại.

  Cách tắt báo thức khi báo thức kêu

  • Kéo Icn sony stat notify alarm sang phải.

  Tip

  Để tắt báo thức đang kêu, bạn có thể kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau đó nhấn Icn sony stat notify alarm.

  Cách sửa báo thức hiện có

  1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
  2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.
  3. Nhấn Lưu.

  Cách bật hoặc tắt báo thức

  • Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó kéo thanh trượt bên cạnh báo thức sang vị trí bật hoặc tắt.

  Cách xóa báo thức

  1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn xóa.
  2. Nhấn Xóa báo thức, sau đó nhấn .

  Cách đặt âm báo thức

  1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
  2. Nhấn Âm báo thức và chọn một tùy chọn, hoặc nhấn Icn sony alarm music và chọn một tập tin nhạc.
  3. Nhấn Hoàn thành, sau đó nhấn Lưu.

  Cách điều chỉnh mức âm lượng cho báo thức

  1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
  2. Kéo thanh trượt âm lượng bên dưới Âm lượng báo thức đến vị trí mong muốn.
  3. Nhấn vào Lưu.

  Cách đặt báo thức lặp lại

  1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
  2. Nhấn Lặp lại.
  3. Đánh dấu các hộp kiểm cho những ngày mong muốn, sau đó nhấn OK.
  4. Nhấn Lưu.

  Cách kích hoạt chức năng rung cho báo thức

  1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức bạn muốn sửa.
  2. Đánh dấu hộp kiểm Rung .
  3. Nhấn Lưu.

  Cách đặt hoạt động phím cạnh

  1. Mở ứng dụng Báo thức & đồng hồ, rồi chọn báo thức mà bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Nhấn vào Thao tác với phím bên, rồi chọn hoạt động mong muốn của phím cạnh khi được bấm trong khi báo thức.
  3. Nhấn vào Lưu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!