account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Bổ sung thông tin số liên lạc khẩn cấp và y tế

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia Z3

  Bạn có thể thêm và sửa thông tin ICE (Trong Trường hợp Khẩn cấp) trong ứng dụng Danh bạ. Bạn có thể nhập chi tiết y tế, chẳng hạn như bệnh dị ứng và thuốc bạn đang sử dụng, cùng với thông tin về người thân và bạn bè có thể liên hệ được trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi thiết lập, thông tin ICE có thể truy cập được từ màn hình khóa an toàn. Điều này nghĩa là ngay cả khi màn hình được khóa, chẳng hạn như bằng PIN, hình vẽ hoặc mật khẩu, nhân viên cấp cứu vẫn có thể truy xuất thông tin ICE của bạn.

  Tổng quan về ICE trên Sony Xperia™ Z1 Compact

  1 Quay lại màn hình Danh bạ chính.
  2 Xem thêm tùy chọn
  3 Hiển thị thông tin y tế và cá nhân của bạn dưới dạng một phần thông tin ICE
  4 Thông tin y tế
  5 Danh sách liên lạc ICE
  6 Tạo các liên lạc ICE mới
  7 Sử dụng các liên lạc hiện có làm liên lạc ICE

  Cách hiển thị thông tin y tế và cá nhân của bạn như một phần của thông tin ICE

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.
  3. Nhấn Icn sony key menu, rồi đánh dấu chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin cá nhân.

  Cách nhập thông tin y tế của bạn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn vào ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.
  3. Nhấn vào Icn sony key menu, sau đó nhấn vào Chỉnh sửa thông tin y tế.
  4. Sửa thông tin mong muốn.
  5. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào LƯU.

  Cách thêm liên lạc ICE mới

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn vào ICE – Trong trường hợp khẩn cấp, sau đó nhấn vào Icn sony creat new ice contact.
  3. Nếu bạn đã đồng bộ hóa danh bạ với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên, thì bạn phải chọn tài khoản lưu liên lạc bạn muốn thêm. Hoặc, hãy nhấn vào Không sao lưu nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu liên lạc này trên thiết bị.
  4. Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.
  5. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào LƯU.

  Note

  Liên lạc ICE phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể gọi đến. Nếu thiết bị của bạn được khóa bằng chức năng khóa màn hình an toàn, thì nhân viên cấp cứu chỉ có thể thấy số điện thoại của liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập các thông tin khác về liên lạc đó trong ứng dụng Danh bạ.

  Cách sử dụng các liên lạc hiện có làm số liên lạc ICE

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp, sau đó nhấn Icn sony use existing contact ice.
  3. Đánh dấu các liên lạc bạn muốn sử dụng làm số liên lạc ICE.
  4. Khi bạn đã hoàn tất, nhấn Đã xong.

  Note

  Liên lạc ICE bạn chọn phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể gọi đến. Nếu thiết bị của bạn được khóa bằng màn hình khóa an toàn, thì nhân viên cấp cứu chỉ có thể thấy số điện thoại của các liên lạc ICE, ngay cả khi bạn nhập thông tin khác về liên lạc đó trong ứng dụng Danh bạ.

  Cách hiển thị thông tin ICE của bạn từ màn hình khóa an toàn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Đánh dấu hộp chọn ICE trong màn hình khóa.

  Note

  Thông tin ICE của bạn hiển thị từ màn hình khóa theo mặc định.

  Cách bật cuộc gọi đến liên lạc ICE từ màn hình khóa an toàn

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
  2. Nhấn ICE – Trong trường hợp khẩn cấp.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Đánh dấu hộp chọn Kích hoạt cuộc gọi trong ICE.

  Note

  Một số nhà khai thác mạng có thể không hỗ trợ cuộc gọi ICE.


  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!