account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Bộ nhớ và lưu trữ

  Thiết bị của bạn có một vài tùy chọn lưu trữ và bộ nhớ khác nhau.

  • Bộ nhớ trong có dung lượng khoảng 16 GB và được dùng để lưu trữ nội dung đã chuyển sang hoặc tải về, cùng với dữ liệu và cài đặt cá nhân. Một số ví dụ về dữ liệu được lưu vào bộ nhớ trong là báo thức, cài đặt âm lượng và ngôn ngữ, email, dấu trang, sự kiện trên lịch, ảnh, video và nhạc.
  • Bạn có thể sử dụng thẻ nhớ có thể tháo rời, với dung lượng lên tới 128 GB, để có thêm dung lượng lưu trữ. Bạn có thể di chuyển các tập tin media và một số ứng dụng, cùng với mọi dữ liệu được liên kết sang loại bộ nhớ này để giải phóng bộ nhớ trong. Một số ứng dụng, ví dụ như ứng dụng Camera, có thể lưu dữ liệu trực tiếp vào thẻ nhớ.
  • Bộ nhớ động (RAM) có dung lượng khoảng 1.5 GB và bạn không thể sử dụng bộ nhớ này để lưu trữ. RAM được dùng để xử lý các ứng dụng đang chạy và hệ điều hành.

  Note

  Bạn có thể phải mua riêng thẻ nhớ.

  Tip

  Đọc thêm về việc sử dụng bộ nhớ trong thiết bị Android bằng cách tải về Bài viết hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn tại Tài liệu hỗ trợ.

  Cải thiện hiệu suất bộ nhớ

  Bộ nhớ trong thiết bị của bạn có xu hướng đầy do việc sử dụng thông thường. Nếu thiết bị bắt đầu chậm đi hoặc ứng dụng tắt đột ngột, bạn nên xem xét các điều sau:

  • Bộ nhớ trong luôn có trên 500 MB dung lượng trống và RAM luôn có trên 100 MB dung lượng trống.
  • Đóng các ứng dụng đang chạy mà bạn không sử dụng.
  • Xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng.
  • Gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về mà bạn không sử dụng.
  • Chuyển ứng dụng tới thẻ nhớ nếu bộ nhớ trong đã đầy.
  • Truyền ảnh, video và nhạc từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ.
  • Nếu thiết bị của bạn không thể đọc nội dung trên thẻ nhớ, bạn có thể phải định dạng thẻ nhớ. Lưu ý rằng tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng.

  Note

  Nếu bạn đang sử dụng thiết bị có nhiều người dùng, bạn phải đăng nhập với tư cách chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính, để có thể thực hiện nhưng thao tác như truyền dữ liệu tới thẻ nhớ và định dạng thẻ nhớ.

  Để xem trạng thái bộ nhớ

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, hãy nhấn Icn sony home apptray normal .
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ.

  Cách xem lượng RAM còn trống và đã dùng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.

  Cách xóa bộ nhớ cache cho tất cả các ứng dụng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ.
  3. Nhấn Bộ nhớ trong > Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ cache > OK.

  Note

  Khi xóa bộ nhớ cache, bạn không bị mất bất cứ thông tin hay cài đặt nào quan trọng.

  Cách truyền tập tin media tới thẻ nhớ

  1. Đảm bảo bạn có thẻ nhớ được lắp trong thiết bị.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ > Truyền dữ liệu sang thẻ SD.
  4. Chọn các loại tập tin bạn muốn truyền tới thẻ nhớ.
  5. Nhấn Chuyển.

  Cách di chuyển các ứng dụng sang thẻ nhớ

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn di chuyển, sau đó nhấn Lưu trữ, rồi dưới Bộ nhớ lưu trữ được dùng hãy nhấn Thay đổi > Thẻ SD > Chuyển.

  Note

  Một số ứng dụng không thể di chuyển được sang thẻ nhớ.

  Cách ngừng chạy các ứng dụng và dịch vụ

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ, sau đó nhấn BUỘC DỪNG > OK.

  Cách định dạng thẻ nhớ

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Lưu trữ.
  3. Nhấn Thẻ SD, rồi nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Cài đặt > Định dạng > Xóa và định dạng.

  Note

  Tất cả nội dung trên thẻ nhớ sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ. Đảm bảo rằng bạn đã tạo các bản sao dự phòng cho tất cả dữ liệu bạn muốn lưu trước khi định dạng thẻ nhớ. Để sao lưu nội dung của mình, bạn có thể sao chép sang máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý tập tin bằng máy tính.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy