account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chia sẻ và quản lý ảnh và video

  Bạn có thể chia sẻ ảnh và video đã lưu trên thiết bị. Bạn cũng có thể quản lý chúng theo nhiều cách. Chẳng hạn, bạn có thể xử lý hàng loạt ảnh, xóa ảnh và liên kết chúng với liên lạc. Nếu bạn có rất nhiều ảnh được lưu trên thiết bị, tốt hơn là bạn nên thường xuyên chuyển chúng sang máy tính hoặc thiết bị lưu trữ bên ngoài để tránh tình trạng mất dữ liệu bất ngờ. Việc đó cũng tạo thêm dung lượng trên thiết bị. Hãy xem Quản lý tập tin bằng máy tính.

  Note

  Bạn không được sao chép, gửi hoặc truyền các mục được bảo vệ bản quyền. Ngoài ra, một số mục có thể không gửi được nếu kích cỡ tập tin quá lớn.

  Cách chia sẻ ảnh chụp hoặc video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh chụp hoặc video mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony gallery share.
  3. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn sử dụng để chia sẻ ảnh chụp, sau đó làm theo các bước để gửi đi.

  Cách dùng hình làm ảnh liên lạc

  1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Dùng làm > Hình ảnh liên lạc.
  2. Chọn một liên lạc, sau đó chỉnh sửa ảnh chụp như mong muốn.
  3. Nhấn Lưu.

  Cách sử dụng ảnh chụp làm hình nền

  1. Khi bạn đang xem một ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Dùng làm > Hình nền.
  2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Cách xoay ảnh chụp

  1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu.
  2. Nhấn Xoay, sau đó chọn một tùy chọn. Ảnh chụp sẽ được lưu theo chiều mới.

  Cách xoá ảnh chụp hoặc video

  1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony menu delete.
  2. Nhấn Xóa.

  Cách xử lý một loạt ảnh hoặc video trong Album

  1. Khi xem các hình nhỏ của ảnh và video trong Album, chạm và giữ một mục cho đến khi mục đó được tô sáng.
  2. Nhấn vào các mục bạn muốn xử lý để chọn chúng. Nếu bạn muốn chọn tất cả các mục, hãy nhấn vào Icn sony key menu, rồi nhấn vào Chọn hết.
  3. Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để xử lý các mục đã chọn.

  Phân tích ảnh có khuôn mặt trong Album

  Bạn có thể phân tích ảnh bất kỳ có khuôn mặt người trên thiết bị của mình. Khi được bật, tính năng phân tích ảnh luôn duy trì và ảnh chụp mới sẽ được phân tích khi ảnh được thêm vào. Sau khi chạy phân tích, bạn có thể nhóm tất cả ảnh chụp cùng một người vào trong một thư mục.

  Cách bật tính năng phân tích ảnh chụp

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Album.
  3. Kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn Khuôn mặt. Tất cả ảnh chụp trên thiết bị của bạn sẽ được phân tích và nhóm trong thư mục Khuôn mặt chưa đặt tên.

  Cách đặt tên khuôn mặt

  1. Trong ô Khuôn mặt, nhấn vào thư mục Khuôn mặt chưa đặt tên, sau đó duyệt đến thư mục Các khuôn mặt khác và chọn khuôn mặt mà bạn muốn đặt tên.
  2. Nhấn Thêm tên.
  3. Nhập tên rồi nhấn Xong > Thêm người mới.

  Cách sửa tên của khuôn mặt

  1. Khi đang xem khuôn mặt ở kiểu xem toàn màn hình, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Chỉnh sửa thẻ tên.
  2. Nhấn OK.
  3. Nhấn vào tên của khuôn mặt mà bạn muốn sửa.
  4. Sửa tên rồi nhấn Xong >Thêm người mới.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy