account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Kiểm soát mức sử dụng dữ liệu

  Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được truyền đến và đi khỏi thiết bị của mình qua kết nối dữ liệu di động hoặc ‎Wi-Fi‎ trong một khoảng thời gian cho trước. Ví dụ: bạn có thể xem lượng dữ liệu được dùng bởi các ứng dụng riêng biệt. Đối với dữ liệu được truyền qua kết nối dữ liệu di động, bạn cũng có thể đặt các cảnh báo và giới hạn sử dụng dữ liệu để tránh bị tính thêm phí.

  Note

  Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị có nhiều người dùng, chỉ có chủ sở hữu, nghĩa là người dùng chính mới có thể điều chỉnh các cài đặt sử dụng dữ liệu. Việc điều chỉnh cài đặt mức sử dụng dữ liệu có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn việc sử dụng dữ liệu nhưng không thể đảm bảo tránh phải trả thêm phí.

  Cách bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, gõ Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và gõ Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh Lưu lượng dữ liệu di động để bật hoặc tắt lưu lượng dữ liệu.

  Tip

  Khi lưu lượng dữ liệu bị tắt, thiết bị của bạn vẫn có thể thiết lập các kết nối ‎Wi-Fi‎, NFC và Bluetooth®.

  Cách đặt cảnh báo sử dụng dữ liệu

  1. Bảo đảm rằng đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
  4. Để đặt mức độ cảnh báo, kéo vạch cảnh bảo đến giá trị bạn muốn. Bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo khi lượng lưu lượng dữ liệu đạt tới mức bạn đã đặt.

  Cách đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động

  1. Hãy bảo đảm rằng bạn đã bật lưu lượng dữ liệu di động.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
  4. Kéo thanh trượt bên cạnh Đặt giới hạn dữ liệu di động sang phải, sau đó nhấn OK.
  5. Để đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động, hãy kéo vạch giới hạn dữ liệu đến giá trị mong muốn.

  Note

  Khi mức sử dụng dữ liệu di động của bạn đạt tới giới hạn đã đặt, thì lưu lượng dữ liệu di động trên thiết bị sẽ tắt tự động.

  Cách kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của các ứng dụng riêng biệt

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
  3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn kiểm soát, rồi kéo thanh trượt bên cạnh Hạn chế dữ liệu nền ứng dụng sang phải và nhấn OK.
  4. Để truy cập thêm các cài đặt cụ thể cho ứng dụng (nếu có), hãy nhấn Cài đặt ứng dụng và thực hiện các thay đổi mong muốn.

  Tip

  Hiệu quả hoạt động của các ứng dụng riêng biệt có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thay đổi các cài đặt sử dụng dữ liệu liên quan.

  Cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Sử dụng dữ liệu.
  3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Hiển thị Wi-Fi.
  4. Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua ‎Wi-Fi‎, hãy nhấn vào tab Wi-Fi.
  5. Để xem thông tin về lượng dữ liệu truyền qua kết nối dữ liệu di động, hãy nhấn vào tab Di động.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy