account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Thêm và sửa liên lạc

Cách thêm liên lạc

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào Icn sony btn add contact.
 3. Nếu bạn đã đồng bộ hóa liên lạc của mình với một hoặc nhiều tài khoản và bạn đang thêm liên lạc lần đầu tiên, thì bạn phải chọn tài khoản lưu liên lạc bạn muốn thêm. Hoặc, hãy nhấn vào Không sao lưu nếu bạn chỉ muốn sử dụng và lưu liên lạc này trên thiết bị.
 4. Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên lạc.
 5. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào LƯU.

Note

Sau khi bạn chọn tài khoản đồng bộ hóa ở bước 3, tài khoản đó sẽ được hiển thị là tài khoản mặc định, được cung cấp trong lần thêm liên lạc tiếp theo. Khi bạn lưu liên lạc vào một tài khoản cụ thể, tài khoản đó sẽ được hiển thị là tài khoản mặc định để bạn lưu trong lần thêm liên lạc tiếp theo. Nếu bạn đã lưu liên lạc vào một tài khoản cụ thể và muốn thay đổi, thì bạn cần tạo một liên lạc mới và chọn một tài khoản khác sẽ lưu.

Tip

Nếu bạn thêm dấu cộng và mã quốc gia ở trước số điện thoại của liên lạc, thì bạn không cần sửa lại số này khi gọi từ nước ngoài.

Cách sửa liên lạc

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Sửa thông tin mong muốn.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào LƯU.

Note

Một số dịch vụ đồng bộ hoá không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách liên kết hình ảnh với liên lạc

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào liên lạc bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Nhấn vào Icn sony contact edit add photo, rồi chọn phương thức thêm ảnh liên lạc và sửa theo ý muốn.
 4. Khi bạn đã thêm hình ảnh, hãy nhấn vào LƯU.

Tip

Bạn cũng có thể thêm trực tiếp hình ảnh vào liên lạc từ ứng dụng Album. Nếu bạn muốn thêm ảnh đã lưu vào một tài khoản trực tuyến, trước tiên, bạn phải tải ảnh đó về máy.

Cách cá nhân hóa nhạc chuông cho một liên lạc

 1. Từ Màn hình chủ, hãy nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn sửa, sau đó nhấn Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Nhấn Icn sony key menu > Đặt nhạc chuông.
 4. Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn Icn sonynew window holo dark để chọn một tập tin nhạc đã lưu vào thiết bị của bạn, sau đó nhấn Đã xong.
 5. Nhấn LƯU.

Cách xóa liên lạc

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
 2. Chạm và giữ vào liên lạc bạn muốn xóa.
 3. Để xoá tất cả các liên lạc, hãy nhấn vào mũi tên xuống để mở menu thả xuống, sau đó chọn Chọn hết.
 4. Nhấn Icn sony contact delete, sau đó nhấn Xóa.

Cách chỉnh sửa thông tin liên lạc về bản thân

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào Tôi, sau đó nhấn vào Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Nhập thông tin mới hoặc thực hiện thay đổi theo ý muốn.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào LƯU.

Cách tạo liên lạc mới từ tin nhắn văn bản

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn vào Icn sony app messaging.
 2. Nhấn vào biểu tượng gần số điện thoại, rồi nhấn vào Lưu.
 3. Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn vào Tạo liên lạc mới.
 4. Sửa thông tin liên lạc và nhấn vào LƯU.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy