account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Nhiều cuộc gọi

  Nếu bạn đã kích hoạt chờ cuộc gọi, bạn có thể xử lý nhiều cuộc gọi cùng một lúc. Khi chờ cuộc gọi được kích hoạt, bạn sẽ được thông báo bằng một tiếng bíp nếu bạn nhận được một cuộc gọi khác.

  Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung.
  3. Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi, nhấn Chờ cuộc gọi.

  Cách trả lời cuộc gọi thứ hai và giữ cuộc đang gọi

  • Khi bạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo Icn sony second call slider answer sang phải.

  Cách từ chối cuộc gọi thứ hai

  • Khi bạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo Icn sony call slider dismiss sang trái.

  Cách thực hiện cuộc gọi thứ hai

  1. Trong lúc đang gọi, hãy nhấn Icn sony dial contacts. Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.
  2. Nhấn Icn sony call dialpad pressed để hiển thị bàn phím quay số.
  3. Nhập số điện thoại người nhận và nhấn Icn sony btn detail call. Cuộc gọi đầu tiên sẽ được đặt ở trạng thái giữ.

  Cách trả lời cuộc gọi thứ ba và kết thúc cuộc đang gọi

  • Khi cuộc gọi thứ ba đến, gõ Dừng cuộc gọi hiện tại và trả lời.

  Để từ chối cuộc gọi thứ ba

  • Khi cuộc gọi thứ ba đến, gõ Từ chối cuộc gọi đến.

  Cách chuyển đổi giữa nhiều cuộc gọi

  • Để chuyển sang cuộc gọi khác và giữ cuộc gọi hiện tại, nhấn Chuyển sang c.gọi này.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy