account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Sử dụng nhiều thẻ SIM

Chức năng này chỉ áp dụng cho Thiết bị hai SIM.

Thiết bị hai SIM của bạn sẽ hoạt động khi bạn lắp một hoặc hai thẻ SIM. Bạn sẽ nhận được các thông tin trao đổi chiều đến cho cả hai thẻ SIM và chọn số điện thoại nào sẽ được dùng để thực hiện việc trao đổi thông tin chiều đi. Trước khi sử dụng nhiều thẻ SIM, bạn cần bật chúng và chọn thẻ SIM sẽ xử lý lưu lượng dữ liệu.

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến thẻ SIM 1 sang thẻ SIM 2, khi thẻ SIM 1 không liên lạc được và ngược lại. Chức năng này được gọi là dùng sóng Hai SIM. Bạn phải kích hoạt thủ công chức năng này. Hãy xem Chuyển tiếp cuộc gọi.

Cách bật hoặc tắt tính năng sử dụng hai thẻ SIM

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM.
  2. Nhấn vào SIM1SIM2 để bật hoặc tắt thẻ SIM.

Cách đổi tên thẻ SIM

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM.
  2. Chọn một thẻ SIM và nhập tên mới cho thẻ đó.
  3. Nhấn vào OK.

Cách chọn thẻ SIM xử lý lưu lượng dữ liệu

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM > Dữ liệu di động.
  2. Chọn thẻ SIM bạn muốn sử dụng cho lưu lượng dữ liệu.

Để có tốc độ dữ liệu cao hơn, hãy chọn thẻ SIM hỗ trợ mạng di động nhanh nhất, như LTE.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy