account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Thông tin pháp lý

  Sony G8341/G8342/G8343

  Hướng dẫn sử dụng này được Sony Mobile Communications Inc. hoặc công ty chi nhánh tại địa phương xuất bản mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những sửa đổi đối với Hướng dẫn sử dụng này do lỗi in ấn, thông tin hiện tại không chính xác hoặc do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị có thể được Sony Mobile Communications Inc. thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những sửa đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.

  Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập www.sonymobile.com/us/legal/ để biết thêm thông tin.

  Hướng dẫn sử dụng này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó, việc thanh toán các khoản phí hoặc cung cấp thông tin về thẻ tín dụng cũng phải tuân theo các điều khoản bổ sung về sử dụng, thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp dụng của trang web đó. Sony không bảo hành hoặc bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ nào do bên thứ ba cung cấp.

  Thiết bị của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung như nhạc chuông. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị của bạn. Trước khi sử dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn đã được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.

  Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn MPEG-4 ("video dạng MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video dạng AVC") và/hoặc (ii) giải mã video dạng MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm các thông tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi có thể nhận được từ MPEG LA, L.L.C. Hãy xem www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được cấp phép bởi Fraunhofer IIS and Thomson.

  SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MÁT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐÈ DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY MOBILE HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẨN HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.

  © 2017 Sony Mobile Communications Inc.

  Mọi quyền được bảo lưu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy