account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Đọc và gửi tin nhắn

Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng cuộc trò chuyện, nghĩa là mọi tin nhắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được nhóm lại với nhau.

Số lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và ngôn ngữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS, bao gồm cả kích thước của các tập tin media được thêm vào, cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm thông tin.

Tổng quan về nhắn tin

Tổng quan về nhắn tin
1 Quay lại danh sách cuộc trò chuyện
2 Gọi người gửi tin nhắn
3 Xem thêm tùy chọn
4 Tin nhắn đã gửi và nhận
5 Chọn thẻ SIM/Gửi tin nhắn hoàn chỉnh
6 Thêm tập tin đính kèm

Cách tạo và gửi tin nhắn

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Tin nhắn.
 2. Nhấn vào Biểu tượng Viết tin nhắn mới.
 3. Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận, sau đó chọn trong số các đề xuất hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công.
 4. Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho nhóm, hãy nhấn vào Biểu tượng Thêm người nhận để thêm người nhận khác.
 5. Nhập nội dung tin nhắn của bạn.
 6. Nếu bạn muốn thêm tập tin đính kèm, hãy chọn một tùy chọn đính kèm phù hợp.
 7. Để gửi tin nhắn, hãy nhấn vào Biểu tượng Gửi tin nhắn. Đối với người dùng hai SIM, hãy nhấn vào một trong các nút Biểu tượng Gửi tin nhắn theo thẻ SIM mà bạn muốn sử dụng.

Nếu bạn thoát khỏi tin nhắn trước khi gửi thì tin nhắn đó sẽ được lưu làm tin nhắn nháp. Cuộc trò chuyện đó sẽ được gắn nhãn với từ Nháp .

Cách đọc tin nhắn đã nhận

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Tin nhắn.
 2. Nhấn vào cuộc trò chuyện mong muốn.
 3. Nếu tin nhắn vẫn chưa được tải về, hãy nhấn vào tin nhắn đó.

Mọi tin nhắn đã nhận đều sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị theo mặc định.

Cách trả lời tin nhắn

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Tin nhắn.
 2. Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn.
 3. Nhập nội dung trả lời và nhấn vào Biểu tượng Gửi tin nhắn. Đối với người dùng hai SIM, hãy nhấn vào một trong các nút Biểu tượng Gửi tin nhắn theo thẻ SIM mà bạn muốn sử dụng.

Cách chuyển tiếp tin nhắn

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Tin nhắn.
 2. Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mong muốn.
 3. Chạm và giữ tin nhắn bạn muốn, sau đó nhấn Chuyển tiếp tin nhắn.
 4. Chọn một liên hệ gần đây từ danh sách hoặc nhấn vào Biểu tượng Viết tin nhắn mới và nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận rồi chọn trong số các đề xuất hiện ra. Nếu người nhận không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập số điện thoại của người nhận theo cách thủ công.
 5. Sửa tin nhắn nếu cần, rồi nhấn vào Biểu tượng Gửi tin nhắn. Đối với người dùng hai SIM, hãy nhấn vào một trong các nút Biểu tượng Gửi tin nhắn theo thẻ SIM mà bạn muốn sử dụng.

Cách lưu tập tin có trong tin nhắn đã nhận

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Tin nhắn.
 2. Nếu tin nhắn vẫn chưa được tải về, hãy nhấn vào tin nhắn đó.
 3. Chạm và giữ tập tin mà bạn muốn lưu, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy