account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Kênh radio yêu thích

Cách lưu một kênh làm mục yêu thích

  1. Khi đang mở đài, hãy điều hướng tới kênh bạn muốn lưu làm mục yêu thích.
  2. Nhấn Icn sony and radio favourite on.
  3. Nhập tên và chọn một màu cho kênh đó, sau đó nhấn LƯU.

Cách nghe kênh trên đài yêu thích

  1. Nhấn vào Icn sony radio favourite list.
  2. Chọn một tùy chọn.

Cách xóa kênh khỏi mục yêu thích

  1. Khi đang mở đài, hãy điều hướng tới kênh bạn muốn xóa.
  2. Nhấn Icn sony infiniteview favorite btn rồi nhấn XÓA.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy