account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Chuyển danh bạ

Có một vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới của bạn. Bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ từ tài khoản trực tuyến hoặc nhập danh bạ trực tiếp từ thiết bị khác.

Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ bằng tài khoản trực tuyến, chẳng hạn như Google Sync™ hoặc Microsoft® Exchange ActiveSync®, bạn có thể chuyển danh bạ sang thiết bị mới của mình bằng tài khoản đó.

Bạn cũng có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth® hoặc lưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ thiết bị cũ, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Tìm hiểu thêm về cách chọn phương pháp chuyển tại Tài liệu hỗ trợ.

Cách đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị mới của bạn bằng tài khoản đồng bộ hóa

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào Icn sony key menu rồi nhấn Quản lý tài khoản.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn đồng bộ hóa danh bạ của mình, sau đó nhấn Icn sony key menu > Đồng bộ hóa ngay bây giờ.

Note

Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ với tài khoản đó.

Cách nhập danh bạ từ thẻ SIM

Note

Khi chuyển liên lạc sang hoặc từ thẻ SIM, một số liên lạc có thể bị trùng lặp tại điểm đến. Để biết thông tin về cách khắc phục vấn đề này, hãy xem Tránh các mục nhập trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal rồi nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào Icn sony key menu sau đó nhấn vào Nhập/xuất.
 3. Chọn một thẻ SIM.
 4. Chọn vị trí lưu trữ liên lạc.
 5. Chọn liên lạc để nhập. Để nhập từng liên lạc, hãy tìm và nhấn vào liên lạc đó. Để nhập tất cả liên lạc, hãy nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Nhập tất cả.

Cách nhập liên lạc từ thẻ nhớ

 1. Từ Màn hình chính, nhấn vào Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn vào Icn sony app phonebook.
 2. Nhấn vào Icn sony key menu, sau đó nhấn vào Nhập/xuất > Nhập từ thẻ SD hoặc bộ nhớ trong (tệp .vcf).
 3. Chọn vị trí lưu trữ liên lạc.
 4. Nhấn vào Thẻ SD.
 5. Nhấn để chọn các tập tin bạn muốn nhập.

Cách nhập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth®

 1. Hãy bảo đảm chức năng Bluetooth® đã được bật và thiết bị của bạn được đặt thành hiển thị.
 2. Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.
 3. Nhấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.
 4. Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.
 5. Nhấn vào tập tin đã nhận và chọn nơi lưu trữ danh bạ.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy