account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Âm lượng, rung and âm thanh

  Có thể thay đổi âm lượng và rung bằng cách sử dụng các phím âm lượng hoặc bằng cách thay đổi cài đặt. Âm thanh và âm báo chỉ có thể được thay đổi từ cài đặt.

  Cài đặt ứng dụng có thể ghi đè cài đặt âm lượng, rung và âm thanh đã chọn

  Giảm âm lượng và rung

  Bạn có thể sử dụng phím âm lượng để nhanh chóng thay đổi vòng, phương tiện hoặc âml ượng báo thức. Ngoài ra, bạn có thể cài thiết bị rung Biểu tượng Chuông rung hoặc kích hoạt Không làm phiền tùy chọn Biểu tượng Chuông im lặng để tắt âm thanh và rung. Để xem thêm thông tin về Không làm phiền , hãy xem Đặt thiết bị của bạn im lặng với Không làm phiền.

  Âm lượng chuông Biểu tượng Âm thanh bật sẽ ảnh hưởng đến cuộc gọi đến và thông báo cũng như âm lượng phương tiện Biểu tượng Âm lượng phương tiện ảnh hưởng đến nhạc, video, trò chơi và các phương tiện khác. Ví dụ: nếu bạn thay đổi âm lượng trong khi xem video, âm lượng phương tiện sẽ bị thay đổi. Âm lượng báo thức được biểu thị bằng Biểu tượng Thông báo báo thức.

  Để thay đổi âm lượng

  1. Nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng. Điều này sẽ thay đổi âm lượng chuông và thông báo.
  2. Để thay đổi phương tiện hoặc khối lượng báo thức, nhấn Biểu tượng Tùy chọn khác. Sử dụng thanh trượt to điều chỉnh âm lượng.

  Nhấn vào một biểu tượng âm lượng để nhanh chóng bật hoặc tắt âm lượng.

  Để kích hoạt chế độ rung hoặc chế độ Không làm phiền

  1. Nhấn và giữ phím âm lượng cho đến khi Biểu tượng Chuông rung hiển thị để kích hoạt chế độ rung.
  2. Nhả phím âm lượng rồi nhấn lại vào phím này để kích hoạt chế độ Không làm phiền.

  Để kích hoạt âm thanh kèm rung cho các cuộc gọi đến

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh.
  2. Nhấn vào thanh trượt Đồng thời rung khi có cuộc gọi để bật chức năng này.

  Âm thanh và âm báo

  Cách đặt nhạc chuông

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông điện thoại.
  2. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
  3. Chọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn vào Biểu tượng Thêm và chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị.
  4. Để xác nhận, nhấn XONG.

  Để đặt nhạc chuông cụ thể cho một liên hệ, hãy xem Thêm và sửa liên hệ. Người dùng hai SIM có thể cài nhạc chuông khác nhau cho mỗi thẻ SIM.

  Cách đặt âm báo

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh > Âm thanh thông báo.
  2. Chọn một âm thanh từ danh sách hoặc chọn Không có để tắt tất cả âm báo và đặt thông báo chỉ rung.
  3. Chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị, nhấn Biểu tượng Thêm.
  4. Để xác nhận, nhấn XONG.

  Bạn có thể thay đổi cài đặt ứng dụng để cho phép âm thanh từ một ứng dụng cụ thể ngay cả khi âm báo được đặt thành Không có . Xem Thông báo.

  Cách bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Âm thanh > Nâng cao.
  2. Nhấn vào thanh trượt để bật hoặc tắt các âm thanh và âm báo khác.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy