account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chặn số

  Bạn có thể chặn các số nhất định gọi điện và gửi tin nhắn cho bạn. Chọn từ các số đã lưu hoặc tự nhập một số.

  Cách chặn một số đã lưu

  1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số.
  2. Chạm và giữ số mà bạn muốn chặn.
  3. Nhấn vào Chặn số, rồi nhấn vào CHẶN. Cuộc gọi và tin nhắn từ số này sẽ bị chặn.

  Cách chặn một số bằng cách nhập số đó

  1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số.
  2. Nhấn vào Biểu tượng Menu > Cài đặt > Chặn Cuộc gọi > Thêm số điện thoại.
  3. Nhập số điện thoại mà bạn muốn chặn, rồi nhấn vào CHẶN. Cuộc gọi và tin nhắn từ số này bị chặn.

  Cách bỏ chặn một số đã chặn

  1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số.
  2. Nhấn Biểu tượng Menu > Cài đặt > Chặn Cuộc gọi.
  3. Nhấn vào Biểu tượng Thoát bên cạnh số điện thoại mà bạn muốn bỏ chặn, rồi nhấn vào BỎ CHẶN. Cuộc gọi và tin nhắn từ số này không còn bị chặn nữa.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy