account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Sao lưu danh bạ

  Arrow left Tổng quan về hỗ trợ Xperia XA1 Dual SIM

  Bạn có thể sử dụng bộ nhớ trong, thẻ nhớ hoặc thẻ SIM để sao lưu danh bạ.

  Cách xuất tất cả liên hệ sang thẻ nhớ

  1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
  2. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn > Cài đặt > Xuất > đến thẻ SD hoặc bộ nhớ trong (tập tin .vcf).
  3. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn > Thẻ SD.
  4. Chọn một thư mục đích, rồi nhấn vào Lưu.

  Cách xuất liên hệ sang thẻ SIM

  Khi bạn xuất liên hệ sang thẻ SIM, không phải mọi thông tin đều có thể xuất được. Vấn đề này là do hạn chế về bộ nhớ trên các thẻ SIM.

  1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
  2. Nhấn Biểu tượng Tùy chọn > Cài đặt > Xuất.
  3. Người dùng một SIM, nhấn Xuất sang thẻ SIM. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM để xuất sang.
  4. Nhấn vào OK.
  5. Chọn danh bạ để xuất, rồi nhấn Xuất.
  6. Chọn một tùy chọn, rồi nhấn OK.

  Cách xuất tất cả các liên hệ sang bộ nhớ trong

  1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
  2. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn > Cài đặt > Xuất > đến thẻ SD hoặc bộ nhớ trong (tập tin .vcf).
  3. Nhấn vào Biểu tượng Menu > Hiển thị bộ nhớ trong.
  4. Nhấn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó nhấn vào số mẫu thiết bị bên cạnh Biểu tượng Bộ nhớ trong.
  5. Chọn một thư mục đích hoặc chỉ cần nhấn Lưu.

  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!