account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  The message "Read error" appears frequently (Android 8.0 or lower)

  The Read error message may appear if NFC is enabled and your Xperia device is in contact with another device or object that responds to NFC, such as a credit card, NFC tag or metro card. To prevent this message from appearing, turn off the NFC function when you don't need to use it.

  Android 8.0

  To turn off the NFC function

  1. Find and tap Settings > Device connection.
  2. Tap the switch beside NFC.

  Android 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 or 7.1.1

  To turn off the NFC function

  1. From your Home screen, tap the Application screen icon.
  2. Find and tap Settings > More.
  3. Tap the switch beside NFC.

  Android 5.0

  To turn off the NFC function

  1. From your Home screen, tap the Application screen icon.
  2. Find and tap Settings > More....
  3. Tap the switch beside NFC.

  Android 4.2, 4.3 or 4.4

  To turn off the NFC function

  1. From your Home screen, tap the Application screen icon.
  2. Find and tap Settings > More....
  3. Unmark the NFC checkbox.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Close Đóng
  Tìm sản phẩm của bạn
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  FindCreated with Sketch.
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy