account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Chuyển danh bạ

Có một vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới của bạn. Bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ từ tài khoản trực tuyến hoặc nhập danh bạ trực tiếp từ thiết bị khác.

Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ bằng tài khoản trực tuyến, bạn có thể chuyển danh bạ sang thiết bị mới của mình bằng tài khoản đó.

Bạn cũng có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc lưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ thiết bị cũ, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Tìm hiểu thêm về cách chọn phương pháp chuyển tại Tài liệu hỗ trợ.

Chuyển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

Nếu đồng bộ hóa danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với tài khoản trực tuyến, ví dụ: Google Sync™ hoặc Microsoft® Exchange ActiveSync®, bạn có thể chuyển danh bạ sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn, rồi nhấn vào Cài đặt.
 3. Nhấn vào Tài khoản, rồi nhấn vào Tự động đồng bộ hóa dữ liệu để bật hoặc tắt chức năng này.
 4. Nhấn OK.

Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ với tài khoản đó.

Các phương pháp chuyển danh bạ khác

Có một vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ hoặc sử dụng công nghệ Bluetooth®. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ thiết bị cũ, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Cách nhập danh bạ từ thẻ nhớ

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn, rồi nhấn vào Cài đặt > Nhập > Thẻ SD hoặc bộ nhớ trong (tập tin .vcf).
 3. Chọn vị trí lưu trữ liên hệ.
 4. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn, rồi chọn Thẻ SD.
 5. Nhấn để chọn các tập tin bạn muốn nhập.

Cách nhập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth

 1. Bảo đảm chức năng Bluetooth® được bật và thiết bị của bạn được đặt thành có thể phát hiện.
 2. Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận việc truyền tập tin.
 3. Nhấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.
 4. Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi quá trình truyền hoàn tất, hãy nhấn vào thông báo.
 5. Nhấn vào tập tin đã nhận và chọn nơi lưu trữ danh bạ.

Cách nhập liên hệ từ thẻ SIM

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ .
 2. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn rồi nhấn vào Cài đặt > Nhập.
 3. Người dùng một SIM, nhấn Nhập từ thẻ SIM. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM.
 4. Chọn vị trí lưu trữ liên hệ.
 5. Chọn liên hệ muốn nhập, sau đó nhấn vào Nhập.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy