account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Gọi điện

Bạn có thể gọi điện bằng cách quay số điện thoại theo cách thủ công hoặc sử dụng chức năng quay số thông minh để tìm nhanh các số trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi. Để gọi điện video, bạn có thể sử dụng ứng dụng trò chuyện video Duo trên thiết bị.

Người dùng hai SIM có thể đặt một thẻ SIM mặc định để gọi điện hoặc có tùy chọn chọn thẻ SIM mỗi lần bạn gọi điện. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Mạng và Internet > Hai SIM > Cuộc gọi để chọn một tùy chọn.

Tổng quan về gọi điện

Gọi điện

1 Quay lại nhật ký cuộc gọi
2 Xóa
3 Bàn phím quay số
4 Nút Gọi điện

Cách mở bàn phím quay số

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số.
 2. Nếu bàn phím quay số không xuất hiện, hãy nhấn vào Biểu tượng Bàn phím quay số gọi điện.

Cách quay số điện thoại

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số.
 2. Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn Biểu tượng Bàn phím quay số gọi điện để hiển thị bàn phím quay số.
 3. Nhập số điện thoại và nhấn Biểu tượng Trình quay số gọi điện.
 4. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM nếu được nhắc.

Cách gọi điện bằng chức năng quay số thông minh

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số.
 2. Nếu nhật ký cuộc gọi xuất hiện, hãy nhấn Biểu tượng Bàn phím quay số gọi điện để hiển thị bàn phím quay số.
 3. Sử dụng bàn phím quay số để nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên hệ bạn muốn gọi. Khi bạn nhập từng chữ cái hoặc số, danh sách các nội dung có thể trùng khớp sẽ xuất hiện.
 4. Nhấn vào liên hệ bạn muốn gọi.
 5. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM nếu được nhắc.

Cách gọi điện quốc tế

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số. Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.
 2. Nhấn vào Biểu tượng Bàn phím quay số gọi điện để hiển thị bàn phím quay số.
 3. Chạm và giữ vào 0 cho đến khi dấu “+” xuất hiện.
 4. Nhập mã quốc gia, mã vùng không có các số không ở đầu, sau đó nhập số điện thoại. Sau đó nhấn Biểu tượng Trình quay số gọi điện.
 5. Người dùng hai SIM, chọn thẻ SIM nếu được nhắc.

Cách thêm số quay trực tiếp vào Màn hình chính

 1. Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính của bạn.
 2. Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào Tiện ích > Phím tắt.
 3. Di chuyển qua danh sách các ứng dụng và chọn Quay số trực tiếp.
 4. Chọn liên hệ và số bạn muốn sử dụng làm số quay trực tiếp.

Cách hiện hoặc ẩn số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Trình quay số.
 2. Nhấn vào Biểu tượng Menu > Cài đặt.
 3. Người dùng hai SIM, nhấn Tài khoản gọi và chọn một thẻ SIM. Người dùng một SIM, nhấn Cuộc gọi.
 4. Nhấn vào Cài đặt bổ sung > ID người gọi và chọn một tùy chọn.

Không phải nhà cung cấp dịch vụ mạng nào cũng đưa ra tùy chọn này.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy