account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Sao lưu và khôi phục nội dung

Thông thường, bạn không nên chỉ lưu ảnh, video và các nội dung cá nhân khác trên bộ nhớ trong của thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị hỏng, bị mất hoặc lấy cắp, có thể không khôi phục được dữ liệu lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phần mềm Xperia Companion để tạo các bản sao lưu, giúp lưu dữ liệu của bạn an toàn vào một thiết bị bên ngoài. Phương pháp này đặc biệt được khuyên dùng nếu bạn cập nhật phần mềm thiết bị lên phiên bản Android mới hơn.

Bạn nên dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi trên Xperia để sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào tài khoản trực tuyến, thẻ SD hoặc vào thiết bị bộ nhớ USB gắn ngoài mà bạn đã kết nối với thiết bị bằng bộ chuyển đổi USB Host.

Với ứng dụng Sao lưu & khôi phục của Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một máy chủ của Google.

Đang sao lưu dữ liệu vào máy tính

Sử dụng phần mềm Xperia™ Companion để sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn vào PC hoặc máy tính Apple® Mac®. Bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau đây:
 • Nhật ký cuộc gọi
 • Tin nhắn văn bản
 • Lịch
 • Cài đặt
 • Các tập tin media như nhạc và video
 • Ảnh chụp và hình ảnh

Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính

 1. Mở khóa màn hình của thiết bị và kết nối với máy tính bằng cáp USB Type-C.
 2. Mở phần mềm Xperia™ Companion trên máy tính nếu phần mềm này không tự động khởi chạy. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn. Đảm bảo chọn chế độ Truyền tệp trên thiết bị của bạn.
 3. Nhấp vào Sao lưu trên màn hình chính của Xperia™ Companion.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị.

Nếu chưa cài đặt Xperia™ Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy tính.

Cách phục hồi dữ liệu bằng máy tính

 1. Mở khóa màn hình của thiết bị và kết nối với máy tính bằng cáp USB Type-C.
 2. Mở phần mềm Xperia Companion trên máy tính nếu phần mềm này không tự động khởi chạy. Sau vài phút, máy tính sẽ phát hiện thiết bị của bạn. Đảm bảo chọn chế độ Truyền tệp trên thiết bị của bạn.
 3. Nhấp vào Khôi phục trên màn hình chính của Xperia Companion.
 4. Chọn tập tin sao lưu từ bản ghi sao lưu, sau đó nhấp vào Tiếp theo rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để phục hồi dữ liệu cho thiết bị.

Nếu chưa cài đặt Xperia Companion, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt khi kết nối thiết bị với máy tính.

Sao lưu dữ liệu bằng ứng dụng Sao lưu & phục hồi trên Xperia

Dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi trên Xperia, bạn có thể tạo bản sao lưu dữ liệu trên thiết bị hoặc trực tuyến. Bạn có thể làm như vậy theo cách thủ công hoặc bật chức năng tự động sao lưu để định kỳ lưu dữ liệu.

Bạn nên dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi trên Xperia để sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau vào tài khoản trực tuyến, thẻ SD hoặc vào thiết bị lưu trữ USB gắn ngoài mà bạn đã kết nối với thiết bị bằng bộ tiếp hợp USB host:

 • Danh bạ
 • Cuộc trò chuyện
 • Nhật ký cuộc gọi
 • Lịch
 • Tài khoản email
 • Tài khoản ‎Wi-Fi
 • Cài đặt thiết bị
 • Ứng dụng
 • Cách bố trí Màn hình chính Xperia

Cách thiết lập chức năng sao lưu tự động

 1. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào thiết bị lưu trữ USB, hãy bảo đảm rằng thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ điều hợp chủ USB. Nếu bạn đang sao lưu vào thẻ SD, hãy bảo đảm rằng thẻ SD được lắp đúng cách vào thiết bị. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào một tài khoản trực tuyến, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Hệ thống.
 3. Nhấn vào Sao lưu & khôi phục Xperia™ > Sao lưu tự động.
 4. Để bật chức năng sao lưu tự động, hãy nhấn vào thanh trượt.
 5. Chọn vị trí lưu các tập tin sao lưu.
 6. Nếu muốn, chọn tần suất sao lưu, thời gian sao lưu và dữ liệu cụ thể cần sao lưu. Nếu không quá trình sao lưu được hoàn tất theo cài đặt mặc định.
 7. Để lưu các cài đặt của bạn, nhấn Biểu tượng Quay lại.

Cách sao lưu nội dung theo cách thủ công

 1. Nếu bạn đang sao lưu vào thẻ SD, hãy bảo đảm rằng thẻ SD được lắp đúng cách vào thiết bị. Nếu bạn đang sao lưu nội dung vào một tài khoản trực tuyến, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
 2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu & khôi phục Xperia™.
 3. Nhấn vào Thêm.
 4. Nhấn vào Sao lưu thủ công, sau đó chọn điểm đến cho bản sao lưu và dữ liệu mà bạn muốn sao lưu.
 5. Nhấn vào SAO LƯU.
 6. Sau khi dữ liệu được sao lưu, nhấn Hoàn tất.

Cách sửa tập tin sao lưu

 1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Hệ thống.
 2. Trong phần Sao lưu & khôi phục Xperia™, nhấn vào Thêm.
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa tập tin sao lưu, rồi chọn nguồn sao lưu và loại dữ liệu bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Xóa dữ liệu.
 5. Nhấn vào OK để xác nhận.
 6. Sau khi dữ liệu được chọn, hãy nhấn vào Hoàn tất.

Cách phục hồi nội dung đã sao lưu

 1. Nếu bạn đang phục hồi nội dung từ thiết bị lưu trữ USB, hãy đảm bảo rằng thiết bị lưu trữ được kết nối với thiết bị của bạn bằng bộ điều hợp chủ USB. Nếu bạn đang phục hồi nội dung từ thẻ SD, hãy bảo đảm rằng thẻ SD được lắp đúng cách vào thiết bị của bạn. Nếu bạn đang phục hồi nội dung từ dịch vụ Sao lưu và phục hồi trên Xperia, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu & khôi phục Xperia™.
 3. Nhấn Khôi phục dữ liệu, sau đó chọn một nguồn phục hồi và dữ liệu bạn muốn phục hồi.
 4. Nhấn vào Khôi phục dữ liệu.
 5. Sau khi nội dung được phục hồi, hãy nhấn vào Hoàn tất.

Nhớ rằng mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với dữ liệu và cài đặt sau khi tạo bản sao lưu - chẳng hạn như mọi ứng dụng mới bạn cài đặt - sẽ bị xóa trong quá trình phục hồi tiếp theo.

Sao lưu dữ liệu với ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google

Dùng ứng dụng Sao lưu & phục hồi của Google, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào một máy chủ của Google. Bạn cũng có thể bật chức năng phục hồi tự động để phục hồi dữ liệu và cài đặt của ứng dụng khi bạn cài đặt lại ứng dụng.

Với ứng dụng này, bạn có thể sao lưu các loại dữ liệu sau đây:

 • Ứng dụng
 • Dấu trang
 • Mạng ‎Wi-Fi
 • Các cài đặt khác

Cách sao lưu dữ liệu vào tài khoản Google

 1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu.
 2. Trong Sao lưu vào Google Drive nhấn vào Tài khoản và chọn tài khoản để sao lưu tập tin của mình.

Cách bật hoặc tắt chức năng khôi phục tự động khi bạn cài đặt lại một ứng dụng

 1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu.
 2. Nhấn vào thanh trượt Sao lưu vào Google Drive để bật hoặc tắt chức năng tự động khôi phục.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy