account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Thêm và sửa liên hệ

Bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa các liên hệ trên thiết bị của mình và từ tài khoản được đồng bộ hóa. Thêm hình ảnh liên hệ hoặc cài nhạc chuông cá nhân để cá nhân hóa các liên hệ. Bạn cũng có thể sửa thông tin liên hệ về bản thân.

Cách thêm một liên hệ

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Nhấn Biểu tượng Thêm liên hệ mới.
 3. Nếu bạn đang thêm một liên hệ lần đầu tiên và đã đồng bộ hóa nhiều tài khoản với thiết bị của mình, hãy chọn một tài khoản. Tài khoản này sẽ trở thành tài khoản mặc định để lưu các liên hệ của bạn. Sau đó, bạn có thể chọn nơi lưu liên hệ bằng cách nhấn vào Biểu tượng Thêm liên hệ mới > Lưu vào
 4. Nhập hoặc chọn thông tin bạn muốn cho liên hệ.
 5. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào Lưu.

Để thay đổi cài đặt mặc định để lưu các liên hệ của bạn, hãy nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn rồi chọn một tài khoản mới. Hoặc, chọn Liên lạc điện thoại để chỉ lưu các liên hệ vào thiết bị của bạn. Để di chuyển liên hệ hiện có sang một tài khoản mới, bạn phải tạo lại và lưu lại liên hệ đó vào tài khoản mới.

Nếu thêm dấu cộng và mã quốc gia ở trước số điện thoại của liên hệ thì bạn không cần sửa lại số này khi gọi điện từ nước ngoài.

Cách sửa một liên hệ

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Nhấn vào liên hệ bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Biểu tượng Sửa liên hệ.
 3. Sửa thông tin mong muốn.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào Lưu.

Một số dịch vụ đồng bộ hóa không cho phép bạn sửa chi tiết liên lạc.

Cách thêm hoặc tháo một ảnh liên hệ

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Nhấn vào liên hệ bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Biểu tượng Sửa liên hệ.
 3. Nhấn vào Biểu tượng Chế độ camera bình thường, sau đó chọn một tùy chọn.
 4. Sau khi hình ảnh cập nhật, hãy nhấn vào Lưu.

Bạn cũng có thể thêm hình ảnh cho liên hệ ngay từ ứng dụng Album . Nếu bạn muốn thêm ảnh đã lưu vào một tài khoản trực tuyến, trước tiên, bạn phải tải về ảnh đó.

Cách cá nhân hóa nhạc chuông cho một liên hệ

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Nhấn vào liên hệ bạn muốn sửa, sau đó nhấn vào Biểu tượng Menu > Đặt nhạc chuông.
 3. Chọn một nhạc chuông hoặc nhấn Biểu tượng Thêm để chọn một tập tin nhạc đã lưu trên thiết bị của bạn.
 4. Nhấn XONG.

Cách gửi tất cả cuộc gọi vào thư thoại cho một liên hệ

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Chọn liên hệ mong muốn.
 3. Nhấn vào Biểu tượng Menu > Định tuyến đến thư thoại.

Cách xóa liên hệ

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Chạm và giữ liên hệ mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn vào Biểu tượng Xóa, rồi nhấn vào XÓA.
 4. Để xóa một số hoặc tất cả liên hệ, hãy đánh dấu chọn các hộp kiểm bên cạnh các liên hệ mà bạn muốn xóa.
 5. Nhấn vào Biểu tượng Xóa, rồi nhấn vào XÓA.

Cách sửa thông tin liên hệ về bản thân

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Danh bạ.
 2. Nhấn vào Biểu tượng Tùy chọn > Thông tin của tôi.
 3. Nhấn vào Biểu tượng Sửa liên hệ, rồi nhập thông tin mới hoặc thực hiện thay đổi theo ý muốn.
 4. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn vào Lưu.

Cách tạo liên hệ mới từ tin nhắn văn bản

 1. Tìm và nhấn vào Biểu tượng Tin nhắn.
 2. Nhấn vào biểu tượng bên cạnh số điện thoại, rồi nhấn vào Lưu.
 3. Chọn một liên hệ hiện có hoặc nhấn vào Tạo liên hệ mới.
 4. Sửa thông tin liên hệ và nhấn vào Lưu.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy