account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Danh sách nhạc

Trên màn hình chủ Nhạc, bạn có thể tạo các danh sách nhạc của riêng mình từ âm nhạc được lưu trên thiết bị của bạn.

Cách tạo danh sách nhạc của riêng bạn

 1. Từ màn hình chủ Nhạc, chạm và giữ tên của album hoặc bài hát mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc.
 2. Trong menu mở ra, nhấn Thêm vào danh sách phát > Tạo danh sách nhạc mới.
 3. Nhập tên cho danh sách nhạc và nhấn OK.

Tip

Bạn cũng có thể mở menu màn hình chủ Nhạc, nhấn Danh sách nhạc, sau đó nhấn Icn sony browser add để tạo danh sách nhạc.

Cách phát danh sách nhạc của riêng bạn

 1. Mở menu Nhạc, sau đó nhấn Danh sách nhạc.
 2. Trong Danh sách nhạc, chọn danh sách nhạc mà bạn muốn mở.
 3. Nếu bạn muốn phát tất cả các bài hát, hãy nhấn vào bài hát bất kỳ hoặc Phát ng.nhiên tất cả.

Cách thêm bài hát vào danh sách nhạc

 1. Từ màn hình chủ Nhạc, duyệt tới bài hát hoặc album mà bạn muốn thêm vào danh sách nhạc.
 2. Chạm và giữ tiêu đề bài hát hoặc album, sau đó nhấn Thêm vào danh sách phát.
 3. Nhấn vào tên của danh sách nhạc mà bạn muốn thêm album hoặc bài hát đó vào. Album hoặc bài hát đã được thêm vào danh sách nhạc.

Cách xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc

 1. Trong danh sách nhạc, chạm và giữ phần tựa đề của bài hát bạn muốn xóa.
 2. Nhấn Xóa khỏi danh sách phát.

Cách xóa danh sách nhạc

 1. Mở trình đơn Nhạc, sau đó nhấn Danh sách nhạc.
 2. Chạm và giữ danh sách nhạc mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn Xóa.
 4. Nhấn XÓA để xác nhận.

Note

Bạn không thể xóa các danh sách nhạc thông minh.

Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy