account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Ẩn ảnh chụp và video

Bạn có thể ẩn bất kỳ ảnh chụp và video nào khỏi màn hình chính của Album. Sau khi đã ẩn ảnh chụp và video khỏi màn hình chính của Album, bạn chỉ có thể xem các ảnh và video đó trong thư mục Đã ẩn.

Cách ẩn ảnh hoặc video

  1. Trong Album, tìm và nhấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn ẩn.
  2. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào Icn sony key menu.
  3. Nhấn vào Ẩn > OK.

Cách xem ảnh chụp và video đã ẩn

  1. Trong Album, nhấn vào Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Đã ẩn.
  2. Nhấn vào một ảnh hoặc video để xem.
  3. Vuốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video kế tiếp. Vuốt sang phải để xem ảnh chụp hoặc video trước đó.

Cách hiển thị ảnh hoặc video

  1. Trong Album, nhấn vào Icn sony app calendar l, sau đó nhấn Đã ẩn.
  2. Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn hiển thị.
  3. Nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn vào Icn sony key menu.
  4. Nhấn vào Không ẩn.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy