account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Đồng hồ

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh nào được lưu trên thiết bị của bạn làm âm báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn bị tắt.

Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định dạng mà bạn chọn cho cài đặt thời gian chung, chẳng hạn như 12 giờ hoặc 24 giờ.

Tổng quan về báo thức

1 Truy cập tab báo thức
2 Truy cập tab đồng hồ thế giới
3 Truy cập tab đồng hồ bấm giờ
4 Truy cập tab hẹn giờ
5 Xem tùy chọn cho tab hiện tại
6 Mở cài đặt ngày và giờ
7 Bật hoặc tắt báo thức
8 Thêm báo thức mới

Cách đặt báo thức mới

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Đồng hồ.
 3. Nhấn Icn sony calendar alarm add.
 4. Nhấn Thời gian và chọn giá trị mong muốn.
 5. Nhấn OK.
 6. Sửa các cài đặt báo thức khác nếu muốn.
 7. Nhấn LƯU.

Cách báo lại báo thức khi đang kêu

 • Nhấn BÁO LẠI.

Cách tắt báo thức khi báo thức kêu

 • Kéo Icn sony stat notify alarm sang phải.

Tip

Để tắt báo thức đang kêu, bạn có thể kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau đó nhấn Icn sony stat notify alarm.

Cách sửa báo thức hiện có

 1. Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.
 3. Nhấn LƯU.

Cách bật hoặc tắt báo thức

 • Tìm và nhấn vào Đồng hồ, sau đó nhấn vào thanh trượt của báo thức mà bạn muốn bật hoặc tắt.

Cách xóa báo thức

 1. Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấn Xóa báo thức rồi nhấn .

Cách đặt nhạc chuông cho báo thức

 1. Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Nhấn Âm báo thức và chọn một tùy chọn hoặc nhấn Icn sony browser add và chọn một tập tin nhạc.
 3. Nhấn XONG rồi nhấn LƯU.

Tip

Để biết thêm thông tin về cách điều chỉnh âm lượng báo thức, hãy xem Cài đặt âm lượng .

Cách điều chỉnh mức âm lượng cho báo thức

 1. Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Kéo thanh trượt âm lượng bên dưới Âm lượng báo thức đến vị trí mong muốn.
 3. Nhấn LƯU.

Cách đặt báo thức lặp lại

 1. Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Nhấn Lặp lại.
 3. Đánh dấu chọn các hộp kiểm cho những ngày có liên quan, sau đó nhấn OK.
 4. Nhấn LƯU.

Cách kích hoạt chức năng rung cho báo thức

 1. Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Nhấn vào thanh trượt Rung để bật hoặc tắt chức năng này.
 3. Nhấn LƯU.

Cách đặt hoạt động cho các phím bên

 1. Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó chọn báo thức mà bạn muốn sửa.
 2. Nhấn Thao tác với phím bên, sau đó chọn hoạt động mong muốn của các phím bên khi chúng được bấm trong khi báo thức.
 3. Nhấn LƯU.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy