account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Chế độ Không làm phiền

  Bạn có thể đặt thiết bị sang chế độ Không làm phiền và quyết định thời gian thiết bị ở chế độ Không làm phiền bằng cách thủ công. Bạn cũng có thể đặt trước thời điểm thiết bị tự động vào chế độ Không làm phiền .

  Cách kích hoạt chế độ Không làm phiền

  1. Kéo thanh trạng thái xuống dưới cùng bằng hai ngón tay để truy cập vào bảng Cài đặt nhanh.
  2. Nhấn để bật Không làm phiền.
  3. Để xem thêm tùy chọn, hãy nhấn vào tên cài đặt bên dưới và chọn một cài đặt. Bạn cũng có thể đặt giới hạn thời gian, nếu muốn.
  4. Nhấn vào XONG.

  Cách chuyển nhanh giữa chế độ Không làm phiền/Rung/Âm thanh

  1. Bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng cho tới khi , hoặc hiển thị.
  2. Nhấn hoặc để chuyển nhanh giữa chế độ Rung/Âm thanh. Để kích hoạt chế độ Không làm phiền, hãy bấm phím giảm âm lượng khi ở chế độ rung.

  Cách lên lịch cho các khoảng thời gian ở chế độ Không làm phiền

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh > Không làm phiền.
  2. Chọn từ các quy tắc hoặc nhấn vào Quy tắc tự động hoặc nhấn vào để thêm quy tắc mới.
  3. Chọn một loại quy tắc.
  4. Nhập tên mong muốn cho quy tắc, rồi nhấn vào OK.
  5. Chọn cài đặt cho quy tắc bạn đã tạo. Đối với quy tắc Thời gian, bạn có thể chọn ngày và thời gian. Đối với quy tắc Sự kiện, bạn có thể chọn sự kiện từ lịch của mình để đồng bộ hóa.

  Cài đặt trường hợp ngoại lệ cho chế độ Không làm phiền

  Bạn có thể chọn loại thông báo được phép kêu ở chế độ Không làm phiền và bạn có thể lọc các trường hợp ngoại lệ dựa trên đối tượng gửi thông báo. Các loại trường hợp ngoại lệ phổ biến nhất bao gồm:
  • Sự kiện and nhắc nhở
  • Cuộc gọi
  • Tin nhắn
  • Báo thức

  Cách liên kết trường hợp ngoại lệ với các loại liên hệ cụ thể

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Âm thanh > Không làm phiền > Chỉ được phép trong Ưu tiên.
  2. Nhấn vào Cuộc gọi hoặc Tin nhắn.
  3. Chọn một tùy chọn.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy