account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Chia sẻ nội dung với các thiết bị DLNA Certified™

Xem tất cả chủ đề

Bạn có thể xem hoặc phát các nội dung media được lưu vào thiết bị của mình trên các thiết bị khác, ví dụ như TV hoặc máy tính. Các thiết bị như vậy phải có chứng nhận DLNA Certified™ bởi Digital Living Network Alliance và tất cả thiết bị phải được kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn để có thể chia sẻ nội dung. Bạn cũng có thể xem hoặc phát các nội dung từ những thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của mình.

Sau khi thiết lập việc chia sẻ nội dung giữa các thiết bị, bạn có thể, ví dụ như nghe các tập tin nhạc được lưu trữ trên máy tính ở nhà từ thiết bị của bạn, hoặc xem các ảnh chụp bằng camera thiết bị trên TV màn hình lớn.

Phát các tập tin từ các thiết bị DLNA Certified™ trên thiết bị của bạn

Khi phát các tập tin từ một thiết bị DLNA Certified™ khác trên thiết bị của bạn, thiết bị khác này sẽ hoạt động như một máy chủ. Nói cách khác, thiết bị đó sẽ chia sẻ nội dung qua một hệ thống mạng. Thiết bị máy chủ phải bật chức năng chia sẻ nội dung của nó và cấp phép truy cập cho thiết bị của bạn. Nó cũng phải được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.

Cách phát bản nhạc được chia sẻ trên thiết bị

 1. Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
 2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn WALKMAN.
 3. Chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
 4. Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn bản nhạc bạn muốn phát. Bản nhạc sẽ bắt đầu phát tự động.

Cách phát video được chia sẻ trên thiết bị

 1. Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
 2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Phim.
 3. Chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
 4. Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối đó và chọn video bạn muốn phát.

Cách xem một ảnh chụp được chia sẻ trên thiết bị

 1. Đảm bảo rằng các thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tập tin với chúng đều được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
 2. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn Album > Album của tôi. Tất cả các album trực tuyến hiện có và thiết bị đã kết nối của bạn sẽ được hiển thị.
 4. Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị được kết nối.
 5. Duyệt các thư mục của thiết bị được kết nối và chọn một ảnh chụp để xem.

Chuẩn bị phát nội dung từ thiết bị trên các thiết bị DLNA Certified™

Trước khi bạn có thể xem hoặc phát các tập tin media từ thiết bị của mình lên trên các thiết bị DLNA Certified™ khác, bạn phải thiết lập chức năng chia sẻ tập tin trên thiết bị của mình. Các thiết bị bạn chia sẻ nội dung với sẽ được gọi là các thiết bị khách. Ví dụ như một TV, máy tính hoặc máy tính bảng đều có thể hoạt động như các thiết bị khách. Thiết bị của bạn hoạt động như một máy chủ media khi cung cấp các nội dung cho các thiết bị khách có thể sử dụng. Khi bạn thiết lập chức năng chia sẻ trên thiết bị của mình, bạn cũng phải cấp quyền truy cập cho các thiết bị khách. Sau khi làm như vậy, các thiết bị đó sẽ hiển thị dưới dạng thiết bị đã đăng ký. Các thiết bị đang chờ cấp quyền cho phép sẽ được liệt kê dưới dạng các thiết bị chờ.

Cách thiết lập chia sẻ tập tin bằng tính năng Thiết bị đã kết nối[MR2]

 1. Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi® .
 2. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app music player.
 3. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Máy chủ media.
 4. Để bật chức năng Chia sẻ phương tiện, hãy kéo thanh trượt. Icn sony media server stat sẽ hiển thị trên thanh trạng thái. Thiết bị của bạn bây giờ hoạt động như là máy chủ media.
 5. Kết nối máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác với cùng một mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
 6. Một thông báo sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái của thiết bị. Mở thông báo đó và cài cho phép truy cập liên quan cho các thiết bị khác.
NoteCác hướng dẫn được mô tả ở trên có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị khách được dùng. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị khách của bạn để biết thêm thông tin. Nếu thiết bị không thể kết nối, kiểm tra xem mạng Wi-Fi® của bạn có hoạt động hay không.
TipBạn cũng có thể truy cập menu Máy chủ media trong Cài đặt > Xperia™ > Cài đặt máy chủ đa phương tiện. Nếu bạn đóng màn hình Máy chủ media, chức năng chia sẻ tập tin vẫn tiếp tục chạy ngầm.

Cách ngừng chia sẻ tập tin với thiết bị DLNA Certified™ khác

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app music player.
 2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Máy chủ media.
 3. Kéo thanh trượt để tắt chức năng Chia sẻ phương tiện.

Cách cài cho phép truy cập cho thiết bị chờ xử lý

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app music player.
 2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Máy chủ media.
 3. Chọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đang chờ xử lý.
 4. Chọn mức cho phép truy cập.

Cách thay đổi tên thiết bị đã đăng ký

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app music player.
 2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Máy chủ media.
 3. Chọn thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký, sau đó chọn Thay đổi tên.
 4. Nhập tên mới cho thiết bị đó.

Cách thay đổi mức truy cập của thiết bị đã đăng ký

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app music player.
 2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Máy chủ media.
 3. Chọn một thiết bị từ danh sách Thiết bị đã đăng ký.
 4. Nhấn Thay đổi cấp độ truy cập và chọn một tuỳ chọn.

Cách nhận hỗ trợ về chia sẻ nội dung với thiết bị DLNA Certified™ khác

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn Icn sony app music player.
 2. Nhấn Icn sony key menu, sau đó nhấn Máy chủ media.
 3. Nhấn Icn sony menu help.

Phát các tập tin trên thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số

Sử dụng công nghệ DLNA™, bạn có thể đẩy các nội dung media được lưu trên thiết bị của mình lên một thiết bị khác được kết nối vào cùng hệ thống mạng Wi-Fi® . Thiết bị khác phải có chức năng hoạt động như là một thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số (Digital Media Renderer - DMR), nghĩa là nó có thể dựng hình, hoặc phát các nội dung nhận được từ thiết bị của bạn. Một thiết bị DMR có thể là, chẳng hạn như một TV có chức năng DLNA, hoặc một máy tính PC chạy Windows® 7 hoặc mới hơn.

NoteCác cài đặt để kích hoạt chức năng Dựng hình Media Kỹ thuật số có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị tương ứng đó để biết thêm thông tin chi tiết.
NoteKhông thể phát các nội dung được bảo vệ bằng DRM (Quản lý Quyền hạn Kỹ thuật số) trên một thiết bị Dựng hình Media Kỹ thuật số (Digital Media Renderer - DMR) bằng công nghệ DLNA™.

Cách xem ảnh hoặc video từ thiết bị của bạn trên thiết bị DMR

 1. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị DMR và thiết bị này được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
 2. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 3. Tìm và nhấn Album.
 4. Duyệt qua và mở tập tin bạn muốn xem.
 5. Nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ, rồi nhấn Icn sony actionmenu playon installed và chọn thiết bị DMR để chia sẻ nội dung của bạn. Tập tin đã chọn bắt đầu phát theo thứ tự thời gian trên thiết bị mà bạn chọn.
 6. Để ngắt kết nối khỏi thiết bị DMR, nhấn Icn sony actionmenu playon connected và chọn thiết bị của bạn. Tập tin dừng phát trên thiết bị DMR nhưng tiếp tục phát trên thiết bị của bạn.
TipBạn cũng có thể chia sẻ một video từ ứng dụng Phim trên thiết bị của mình bằng cách nhấn vào video đó và sau đó nhấn Icn sony actionmenu playon installed.

Cách phát bản nhạc từ thiết bị của bạn trên thiết bị DMR

 1. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị DMR và thiết bị này được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi® như thiết bị của bạn.
 2. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó tìm và nhấn WALKMAN.
 3. Chọn thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc mà bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn vào bản nhạc.
 4. Nhấn Icn sony actionmenu playon installed và chọn thiết bị DMR để chia sẻ nội dung của bạn. Bản nhạc sẽ phát tự động trên thiết bị mà bạn chọn.
 5. Để ngắt kết nối khỏi thiết bị DMR, nhấn Icn sony actionmenu playon connected và chọn thiết bị của bạn. Bản nhạc ngừng phát trên thiết bị DMR nhưng tiếp tục phát trên thiết bị của bạn.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy