account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Ứng dụng Sao lưu và phục hồi

  Xem tất cả chủ đề

  Sử dụng ứng dụng Sao lưu và phục hồi để tạo các bản sao dự phòng nội dung vào thẻ nhớ hoặc thiết bị bộ nhớ USB. Những bản sao lưu như vậy có thể được dùng để phục hồi nội dung và các cài đặt trong trường hợp dữ liệu của bạn bị xóa hoặc mất.

  Loại nội dung có thể sao lưu

  Sử dụng ứng dụng Sao lưu và phục hồi để sao lưu các loại dữ liệu sau đây:

  • Các dấu trang
  • Nhật ký cuộc gọi
  • Danh bạ
  • Các ứng dụng được tải về từ Google Play™
  • Tin nhắn MMS
  • Các cài đặt hệ thống (như là báo thức, âm lượng chuông và các cài đặt ngôn ngữ)
  • Tin nhắn SMS
  NoteBạn có thể bị tính phụ phí truyền tải dữ liệu khi phục hồi các ứng dụng từ Google Play™.

  Chuẩn bị sử dụng ứng dụng Sao lưu và phục hồi

  Trước khi sao lưu dự phòng các nội dung của mình, bạn có thể chọn chỗ sao lưu và các loại dữ liệu muốn sao lưu.

  Cách chọn điểm đến cho bản sao dự phòng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal .
  2. Tìm và nhấn Sao lưu & phục hồi.
  3. Nhấn Sao lưu.
  4. Nhấn thanh dưới mục Vị trí để lưu trữ dữ liệu.
  5. Chọn điểm đến mà bạn muốn sao lưu các nội dung của mình vào.

  Cách chọn các loại dữ liệu để sao lưu

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal .
  2. Tìm và nhấn Sao lưu & phục hồi.
  3. Nhấn Sao lưu.
  4. Chọn các loại dữ liệu mà bạn muốn sao lưu.

  Cách sao lưu nội dung

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal .
  2. Tìm và nhấn Sao lưu & phục hồi.
  3. Nhấn Sao lưu, sau đó nhấn Sao lưu ngay.
  4. Nhập mật khẩu cho bản sao lưu, sau đó nhấn OK.

  Phục hồi các nội dung đã được sao lưu bằng ứng dụng Sao lưu và phục hồi

  Khi phục hồi các nội dung của thiết bị đã được sao lưu, bạn phải chọn một bản ghi sao lưu dự phòng để phục hồi từ đó. Nếu bạn đã sao lưu các nội dung một vài lần, bạn có thể có một vài bản ghi sao lưu dự phòng. Sau khi chọn một bản ghi sao lưu dự phòng, khi đó bạn có thể chọn những kiểu dữ liệu nào sẽ được phục hồi.

  Cách phục hồi nội dung từ bản ghi dự phòng

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Sao lưu & phục hồi.
  3. Nhấn Phục hồi.
  4. Chọn bản ghi mà bạn muốn phục hồi, sau đó nhấn Lưu trữ ngay.
  5. Nhập mật khẩu cho bản ghi dự phòng, sau đó nhấn OK.
  NoteNhớ rằng các thay đổi dữ liệu và cài đặt sau khi tạo bản sao dự phòng sẽ bị xoá trong quy trình phục hồi.

  Quản lý bản ghi dự phòng

  Bạn có thể xóa hoặc đổi tên các bản ghi dự phòng mà bạn tạo ra bằng chức năng Sao lưu & phục hồi.

  Cách đổi tên bản ghi dự phòng

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Sao lưu & phục hồi.
  3. Bấm Icn sony key menu, sau đó nhấn Quản lý bản ghi dự phòng.
  4. Chọn bản ghi dự phòng mà bạn muốn đổi tên.
  5. Nhấn Icn sony backup restore rename.
  6. Nhập tên mới và nhấn Đổi tên.

  Cách xóa bản ghi dự phòng

  1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Sao lưu & phục hồi.
  3. Bấm Icn sony key menu, sau đó nhấn Quản lý bản ghi dự phòng.
  4. Chọn bản ghi dự phòng mà bạn muốn xóa, hoặc nhấn Icn sony semc btn check on nếu bạn muốn xóa tất cả các bản ghi.
  5. Nhấn Icn sony trashcan > Xoá.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy