account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Chuyển danh bạ

Xem tất cả chủ đề

Có một vài cách để chuyển danh bạ sang thiết bị mới. Để nhận trợ giúp về chọn phương pháp chuyển, đọc bài viết về cách chuyển danh bạ.

Chuyển danh bạ bằng máy tính

Xperia™ Transfer và Contacts Setup (Cài đặt Danh bạ) là các ứng dụng trong chương trình máy tính PC Companion nhằm giúp bạn thu thập danh bạ từ thiết bị cũ và chuyển sang thiết bị mới. Các ứng dụng này hỗ trợ một số nhãn hiệu thiết bị, bao gồm cả iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola và Nokia.

Bạn cần có:
 • Máy tính kết nối Internet.
 • Cáp USB cho thiết bị cũ.
 • Cáp USB cho thiết bị Android™ mới.
 • Thiết bị cũ.
 • Thiết bị Android™ mới.

Cách chuyển danh bạ sang thiết bị mới bằng máy tính

 1. Bảo đảm rằng PC Companion được cài đặt trên máy tính.
 2. Mở ứng dụng PC Companion hoặc, sau đó nhấn Xperia™ Transfer hoặc Contacts Setup (Cài đặt Danh bạ) và làm theo hướng dẫn để chuyển danh bạ.

Chuyển danh bạ bằng tài khoản trực tuyến

Nếu bạn đồng bộ hoá danh bạ trong thiết bị cũ hoặc máy tính với tài khoản trực tuyến, ví dụ: Google Sync™, Facebook™ hoặc Microsoft® Exchange ActiveSync®, bạn có thể chuyển danh bạ sang thiết bị mới bằng tài khoản đó.

Cách đồng bộ hoá danh bạ với thiết bị mới bằng tài khoản đồng bộ hoá

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal , sau đó nhấn Icn sony app phonebook .
 2. Nhấn Icn sony key menu , sau đó nhấn Cài đặt> T.khoản & đồng bộ hoá.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn đồng bộ hoá danh bạ, sau đó nhấn Icn sony key menu > Đồng bộ hoá ngay bây giờ.
NoteBạn cần được đăng nhập vào tài khoản đồng bộ hoá liên quan trước khi bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ với tài khoản đó.

Các phương pháp chuyển danh bạ khác

Có một vài cách khác để chuyển danh bạ từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn. Ví dụ: bạn có thể sao chép danh bạ vào thẻ nhớ, sử dụng công nghệ Bluetooth®, hoặc lưu danh bạ vào thẻ SIM. Để biết thêm thông tin cụ thể về cách chuyển danh bạ từ thiết bị cũ, tham khảo Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Cách nhập danh bạ từ thẻ nhớ

 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal, sau đó nhấn Icn sony app phonebook.
 2. Bấm Icn sony key menu, sau đó nhấn Nhập danh bạ > Thẻ SD.
 3. Chọn nơi lưu trữ danh bạ.
 4. Chọn tập tin bạn muốn nhập.

Cách nhập danh bạ bằng công nghệ Bluetooth®

 1. Hãy bảo đảm chức năng Bluetooth® đã được bật và thiết bị của bạn được đặt thành hiển thị.
 2. Khi bạn được thông báo về tập tin đang đến thiết bị, kéo thanh trạng thái xuống dưới và nhấn vào thông báo để chấp nhận truyền tập tin.
 3. Nhấn Chấp nhận để bắt đầu truyền tập tin.
 4. Kéo thanh trạng thái xuống dưới. Khi truyền hoàn tất, nhấn vào thông báo.
 5. Nhấn vào tập tin đã nhận và chọn nơi lưu trữ danh bạ.

Cách nhập danh bạ từ thẻ SIM

NoteBạn có thể bị mất thông tin hoặc có nhiều mục nhập liên lạc nếu bạn chuyển danh bạ bằng thẻ SIM.
 1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal , sau đó nhấn Icn sony app phonebook .
 2. Nhấn Icn sony key menu , sau đó nhấn Nhập danh bạ> SIM.
 3. Chọn nơi lưu trữ danh bạ.
 4. Để nhập một liên lạc riêng lẻ, tìm và nhấn vào liên lạc đó. Để nhập toàn bộ danh bạ, nhấn Nhập tất cả.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy