account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
  Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

  Thiết lập email

  Xem tất cả chủ đề

  Sử dụng ứng dụng email trong thiết bị để gửi và nhận thư email thông qua tài khoản email của bạn. Bạn có thể có một hoặc vài tài khoản email cùng lúc, bao gồm tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync công ty.

  Cách thiết lập tài khoản email

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Email.
  3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
  NoteĐối với một số dịch vụ email, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để biết thông tin về cài đặt chi tiết cho tài khoản email.

  Cách thêm tài khoản email phụ

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Email.
  3. Nếu bạn sử dụng một vài tải khoản email, hãy nhấn Icn sony app email, sau đó nhấn Thêm tài khoản.
  4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấn Tiếp theo. Nếu cài đặt cho tài khoản email không được tự động tải về, hãy hoàn tất việc cài đặt theo cách thủ công.
  5. Khi được nhắc, hãy nhập tên cho tài khoản email để dễ nhận dạng.
  6. Khi bạn đã làm xong, nhấn Tiếp theo.

  Cách cài tài khoản email làm tài khoản mặc định

  1. Từ Màn hình chủ, nhấn Icn sony home apptray normal.
  2. Tìm và nhấn Email.
  3. Bấm Icn sony key menu, rồi nhấn Cài đặt.
  4. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng làm tài khoản mặc định để soạn thảo và gửi thư email.
  5. Chọn hộp kiểm Tài khoản mặc định. Hộp thư đến của tài khoản mặc định sẽ hiển thị mỗi lần bạn mở ứng dụng email.
  TipNếu bạn chỉ có một tài khoản email thì tài khoản này sẽ tự động là tài khoản mặc định.
  Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
  Không
  Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
  Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
  Nộp
  Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
  Tìm sản phẩm của bạn
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
  Find
  Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy