account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Cá nhân hoá bàn phím Xperia

Xem tất cả chủ đề

Trong khi nhập văn bản bằng bàn phím ảo hoặc Bàn phím điện thoại, bạn có thể truy cập cài đặt bàn phím và cài đặt nhập văn bản khác giúp bạn đặt các tuỳ chọn ngôn ngữ soạn thảo, đề xuất văn bản, tạo dấu cách tự động và dấu chấm nhanh. Ví dụ: bạn có thể quyết định cách các tuỳ chọn từ được hiển thị và cách các từ được sửa khi bạn nhập. Và bạn có thể quét dữ liệu tin nhắn của mình để đề xuất từ phù hợp với phong cách viết của bạn. Bạn cũng có thể đặt ứng dụng nhập văn bản để nhớ các từ mới mà bạn viết.

Cách truy cập cài đặt bàn phím ảo và Bàn phím điện thoại

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo hoặc Bàn phím điện thoại, hãy nhấn Icn sony textinput numbers symbols hoặc Icn sony textinput numbers horizontal.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím và thay đổi cài đặt như mong muốn.
 3. Để thêm ngôn ngữ soạn thảo, nhấn Ngôn ngữ viết và chọn các hộp kiểm liên quan.
 4. Nhấn OK để xác nhận.

Cách thay đổi cài đặt nhập văn bản

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo hoặc Bàn phím điện thoại, hãy nhấn Icn sony textinput numbers symbols hoặc Icn sony textinput numbers horizontal.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Cài đặt kiểu nhập văn bản và chọn các cài đặt liên quan.

Cách hiển thị phím Biểu tượng cảm xúc

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Giao diện bàn phím > Phím bổ sung.
 3. Chọn hộp kiểm Phím mặt cười.

Cách sử dụng phong cách viết

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo hoặc Bàn phím điện thoại, hãy nhấn Icn sony textinput numbers symbols hoặc Icn sony textinput numbers horizontal.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Sử dụng cách viết của tôi và chọn một nguồn.

Cách chọn biến thể bố cục bàn phím

NoteBiến thể bố cục chỉ khả dụng cho bàn phím ảo khi bạn chọn hai hoặc ba ngôn ngữ soạn thảo và có thể không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ soạn thảo.
 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Nhấn Icn sony menu settings, sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.
 3. Nhấn Ngôn ngữ viết, sau đó nhấn Icn sony text input kb layout.
 4. Chọn biến thể bố cục bàn phím.
 5. Nhấn OK để xác nhận.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy