account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Gọi điện

Xem tất cả chủ đề

Tổng quan về gọi điện

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số điện thoại thủ công, bằng cách nhấn số được lưu trong danh sách liên lạc hoặc nhấn số điện thoại trong màn hình nhật ký cuộc gọi. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng quay số thông minh để tìm các số điện thoại từ danh sách liên lạc và nhật ký cuộc gọi của mình. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn có thể sử dụng ứng dụng nhắn tin nhanh và trò chuyện video Hangouts™ trên thiết bị của mình. Xem phần Nhắn tin nhanh và trò chuyện video.

Thực hiện cuộc gọi trên Điện thoại thông minh Sony

1 Mở danh sách liên lạc
2 Xem mục nhập nhật ký cuộc gọi của bạn
3 Xem các liên lạc yêu thích của bạn
4 Xem tất cả nhóm liên lạc được lưu vào thiết bị của bạn
5 Xóa số
6 Bàn phím quay số
7 Ẩn hoặc xóa nhật ký cuộc gọi
8 Nút gọi
9 Ẩn hoặc hiển thị trình quay số

Cách thực hiện cuộc gọi quay số

 1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Điện thoại.
 3. Nhập số điện thoại người nhận và nhấn Icn sony call slider answer.

Cách gọi điện bằng quay số thông minh

 1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Điện thoại.
 3. Sử dụng bàn phím quay số để nhập các chữ cái hoặc số tương ứng với liên lạc bạn muốn gọi. Khi bạn nhập từng chữ cái hoặc chữ số, máy sẽ hiển thị một danh sách các nội dung trùng khớp có thể có.
 4. Nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi.

Cách thực hiện cuộc gọi quốc tế

 1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Điện thoại.
 3. Chạm và giữ 0 cho đến khi dấu “+” hiển thị.
 4. Nhập mã quốc gia, mã vùng (không cần nhập số 0 đầu) và số điện thoại, sau đó nhấn Icn sony call slider answer.

Hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của mình trên thiết bị của người nhận cuộc gọi khi bạn gọi cho họ.

Cách hiển thị hoặc ẩn số điện thoại của bạn

 1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Icn sony home apptray normal.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Cài đặt bổ sung > Số người gọi.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy