account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình
Trả lời một số câu hỏi nhanh để đánh giá lượt truy cập của bạn.

Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

Xem tất cả chủ đề

Bạn có thể sửa và áp dụng các hiệu ứng cho ảnh chụp gốc mà mình đã chụp bằng camera. Ví dụ: bạn có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng. Sau khi bạn lưu ảnh đã sửa, phiên bản gốc không thay đổi của ảnh chụp vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách sửa ảnh chụp

 • Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony album edit.

Cách cắt bớt ảnh chụp

 1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony album edit.
 2. Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.
 3. Nhấn Icn sony album crop > Xén.
 4. Nhấn Icn sony album crop option để chọn một tuỳ chọn.
 5. Để điều chỉnh khung cắt bớt, chạm và giữ mép của khung cắt bớt này. Khi các hình vuông ở các mép cạnh biến mất, hãy kéo vào trong hoặc ra ngoài để chỉnh lại kích cỡ khung đó.
 6. Để chỉnh lại kích cỡ tất cả các cạnh của khung cắt bớt cùng lúc, hãy chạm và giữ một trong bốn góc để làm các hình vuông ở các mép cạnh biến mất, rồi sau đó kéo góc tương ứng.
 7. Để di chuyển khung cắt bớt đến một vùng khác trên ảnh chụp, hãy chạm và giữ bên trong khung, sau đó kéo khung đến vị trí mong muốn.
 8. Nhấn Áp dụng Cắt.
 9. Để lưu bản sao của ảnh chụp khi bạn đã cắt, nhấn Lưu.

Cách áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho ảnh chụp

 1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony album edit.
 2. Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.
 3. Nhấn Icn sony album edit filter, sau đó chọn một tuỳ chọn.
 4. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.

Cách cải thiện ảnh chụp bằng cài đặt nâng cao

 1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony album edit.
 2. Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.
 3. Nhấn Icn sony album edit face correction, sau đó chọn một tuỳ chọn.
 4. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.

Cách điều chỉnh cài đặt ánh sáng cho ảnh chụp

 1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony album edit.
 2. Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.
 3. Nhấn Icn sony album edit exposure, sau đó chọn một tuỳ chọn.
 4. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.

Cách đặt mức bão hoà màu trong ảnh chụp

 1. Khi đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn Icn sony album edit.
 2. Nếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.
 3. Nhấn Icn sony album edit colour adjustment, sau đó chọn một tuỳ chọn.
 4. Để lưu bản sao của ảnh chụp đã sửa, nhấn Lưu.
Bạn có thấy thông tin này hữu ích?
Không
Thông tin cung cấp của bạn rất quý giá!
Tại sao bạn không thấy thông tin này hữu ích?
Nộp
Xin cảm ơn, chúng tôi rất trân trọng những thông tin bạn cung cấp!
Tìm sản phẩm của bạn
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy
Find
Trên thiết bị Xperia™ của bạn, chuyển tới Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Số kiểu máy